Vzácná památka v Řepčínské ulici


Tři plastiky na fasádě bývalé kovárny v Řepčínské ulici 82.

Fasádu bývalé kovárny v Řepčínské ulici 82 dodnes zdobí tři dřevěné plastiky (v současné době jsou instalovány na výstavě Olomoucké baroko, která trvá do 27. března 2011). Uprostřed se nachází krucifix, po stranách jsou plastiky dvou světic klečících na oblacích s okřídlenými hlavičkami andílků. První záznam o umístění sousoší na tomto místě pochází z roku 1849, kdy je zde nechal umístit řepčínský kovářský mistr Valentin Vrana. O způsobu, jakým tyto plastiky získal, není nic známo. Při dřívějších opravách byly nalezeny pamětní záznamy datované do let 1849 až 1904. Pro zajímavost uvádíme nejstarší text: „Tento svatý kříž já Valentin Vrana v Hřepšíně kovářské mistr, a žena Mariajana a děti Josef syn, též Cyril syn sme ho postavili v roku 1849 dne 15. října. Jenž toho času vojna i také kolera byla.“

Při podrobnějším pohledu je zřejmé, že světice a ukřižovaný Kristus mají rozdílného autora a skupina vznikla náhodně. Jedná se o velmi kvalitní barokní řezbářské práce. Lze se oprávněně domnívat, že plastiky byly součástí původního mobiliáře Klášterního Hradiska, který byl po zrušení kanonie Josefem II. v roce 1784 rozptýlen. Postava Ukřižovaného Krista s původně zlacenou rouškou je vysoká 180 cm. Obě po stranách umístěné plastiky světic klečících na oblacích s okřídlenými hlavičkami andílků jsou vysoké 150 cm. Postava po pravici kříže drží v rukou kameny, což jsou atributy patrona hradištské kanonie sv. Štěpána Prvomučedníka.

Dřevěné sousoší je dlouhodobě vystaveno působení vlivů počasí – slunce, větru, deště, sněhu a mrazu. Na plastikách jsou ještě dnes patrné zbytky nátěrů, bohužel v několika posledních desetiletích nebyla prováděna žádná údržba plastik, které patří majitelce domu. Tyto ojedinělé plastiky by si jistě zasloužily větší péči, aby postupně nezanikly a nezmizela další část naší společné historie a doklad kvalitní uměleckořemeslné práce našich předků. Plastiky byly koncem roku 2000 zapsány do seznamu movitých kulturních památek České republiky, proto je možné požádat o příspěvek na obnovu památky, této možnosti dosud majitelka nevyužila.

Ing. arch. Dobroslava Neckařová


Hejčínská kaple


Do správy farnosti patří také hejčínská kaple na Mrštíkově náměstí.

Kaple na hejčínské návsi, nyní Mrštíkově náměstí, byla postavena ke cti sv. Jana z Nepomuku v roce 1821. Před kaplí vždy stával dřevěný kříž s Kristem. V roce 1913 byl nahrazen křížem kamenným z roku 1745, který původně stával na rozcestí u mlýna Pacasova, v místě, kde později byla elektrárna. Kříž byl zrenovován, oplocen, opatřen schodkem, soklem a podstavcem s reliéfem.

Spisovatelka Božena Mrštíková (roz. Pacasová), která bydlela přímo u kapličky, píše ve svých „Vzpomínkách“: „Jednou do roka, kolem 16. května, byla v kapličce sloužena mše svatá. Na oltáříku mezi světly voskovic voněly kytice bezu, bělavý dým vystupoval z uctivé kadidelnice ke zlatým hvězdám, namalovaným v modři stropu, před vchodem byli shromážděni občané hejčínští. Zpívajíce nábožnou píseň, mimoděk si uvědomovali vrozenou jim příchylnost k památkovému významu této obecní starožitnosti. Byla k tomuto dni nově podrovnána a olíčena jasně žlutou barvou. Památný kříž, k němuž hledělo její průčelí, byl pietně ověnčen a prostranství před jejím vchodem bylo posypáno mladou travinou a jarními květy.“

PhDr. Eva Hejnarová

Sousoší Klanění Tří králů


Sousoší Klanění Tří králů vzniklo pro dnes již neznámé umístění na přelomu 30. a 40. let 18. století v okruhu sochaře Ondřeje Zahnera, který se podílel na plastické výzdobě Čestného sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Sousoší Klanění Tří králů je vytvořeno z jemnozrnného mladějovského pískovce. Tvoří je skupina čtyř postav – Panna Maria s Ježíškem na klíně a tři orientální králové přinášející dary.

Toto barokní sousoší je od roku 1975 zapsáno v seznamu nemovitých kulturních památek České republiky.

Nejstarší známé umístění je v areálu bývalého dominikánského kláštera a dívčího gymnázia v Olomouci-Řepčíně, vybudovaného v roce 1889. V období mezi dvěma světovými válkami bylo umístěno v samostatné jeskyni v zahradě gymnázia, kde zůstalo až do roku 1989. K přemístění sousoší došlo po opakovaném záměrném poškození v roce 1988. Dnes chybí hlava jednomu ze tří králů a Panně Marii, z postavy Ježíška se zachovala pouze spodní část těla, všechny plastiky mají uražené ruce.

Sousoší Klanění Tří králů je od roku 2002 v majetku Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, který je zakoupil za symbolickou částku 1000 Kč od města Olomouce. V létě 2006 bylo sousoší restaurováno akademickým sochařem Reném Tikalem a bylo umístěno pod novou stříšku na dvoře Petrášova paláce v Olomouci, kde je chráněno před vandaly a je možné si ho zblízka prohlédnout.


Na základě materiálů Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci

Ing. arch. Dobroslava Neckařová
Odkazy:Virtuální prohlídka hejčínského chrámu (© Robert Mročka)
www.karmel.cz
www.maticecm.cz
https://krelov.farnost.cz
www.farnosthorka.webnode.cz
www.vojtechkodet.cz

Křes»anská literatura in.cz - dívčí svět Rádio Proglas


Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.