Aktuality


SLEDUJTE AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB - VIZ OHLÁŠKY.


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nabídka pastorační rady v nelehké době zde.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


Farní OHLÁŠKY - Hejčín
Farní knihovna
Živý růženec – druhé pololetí 2021
Výuka náboženství ve školním roce 2021/2022

Bohoslužby v Olomouci


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: V úterý 2. listopadu 2021 bude mimořádně v Hejčíně mše svatá v 17.30 hodin – slaví se Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Každý pátek po skončení večerní mše svaté je v hejčínském kostele příležitost do 21 hodin k tiché adoraci.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek bývají v úterý od 18.30 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela, případně v kapli Panny Marie. Další informace vám může podat Saša Šťastná, tel. 723 606 605.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Společenství mládeže se schází v neděli od 19.15 do 20.30 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela. Setkání vede P. Gorazd.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Říjen je tradičně měsícem modlitby svatého růžence. Připomínáme, že společná modlitba růžence v našich farnostech začíná vždy půl hodiny přede mší svatou.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farní spoření se uskuteční při bohoslužbách v neděli 17. října 2021. V tuto neděli bude v Horce nad Moravou sbírka při bohoslužbě věnována na opravu krovu.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mše svatá za všechny dárce na opravu hejčínských varhan bude sloužena ve středu 20. října 2021 v 17.30 hodin. Další potom ve čtvrtek 18. listopadu 2021 v 17.30 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Letošní víkend pro muže Chlapi sobě se uskuteční v Písařově od pátku 22. října do neděle 24. října 2021, za účasti otce Melichara. Téma víkendu: Dějiny spásy jsou mými vlastními dějinami. V případě zájmu kontaktujte Jiřího Hubičku, tel. 736 458 520, e-mail: hubickovi@volny.cz.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Den modliteb za misie (misijní neděle) bude 24. října 2021. Sbírka při všech bohoslužbách v ten den bude věnována na misie.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Kašpárkova říše (Slovanský dům, vchod od Zimního stadionu) uvede v neděli 24. října 2021 v 15 hodin inscenaci pohádky Broučci. Od tohoto data budou pohádková představení ve stejný čas každou neděli.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V noci ze soboty 30. října na neděli 31. října 2021 nastane změna letního času na zimní. Ve 3.00 hodiny se posouvá čas o hodinu zpět, tedy na 2.00 hodiny. Budeme spát o hodinu déle!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
O slavnosti Všech svatých v pondělí 1. listopadu 2021 v 17.30 hodin bude v hejčínském kostele pravidelná mše svatá a na ni v kostele naváže již tradiční modlitba ke všem svatým. Při ní bude možné si vytáhnout jméno světce jako průvodce na následující rok.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Odpustky pro duše v očistci: Od 1. do 8. listopadu je možno po splnění tří obvyklých podmínek – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce – denně získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za ze mřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. K získání plnomocných odpustků je zároveň nutné hluboké obrácení a nemít zalíbení v žádném hříchu, jinak jsou odpustky pouze částečné.
Na žádost České biskupské konference bylo Apoštolskou penitenciárií prodlouženo dovolení, na jehož základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Toto dovolení se uděluje do roku 2026.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 4. listopadu 2021.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Termíny rodinných mší svatých v hejčínském kostele v neděli v 10 hodin: 7. listopadu a 5. prosince 2021.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V sakristii si můžete zapisovat úmysly mše svaté na 2. pololetí roku 2021.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: David Coufal, Vojtěch Černý, Oldřich Chytilík, Helena Mikušková a Jana Werdichová.
Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.