Aktuality


SLEDUJTE AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB - VIZ OHLÁŠKY.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Promítání filmu DOPIS o působení encykliky Laudato si´ – 31. 1. 2023 zde.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


Farní OHLÁŠKY – Hejčín
Bohoslužby v Olomouci


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Každý pátek po skončení večerní mše svaté je v hejčínském kostele příležitost do 21 hodin k tiché adoraci.
Adorace v pátek 4. února 2023 bude tichá do 20 hodin, potom od 20 do 21 hodin bude večer chval.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úmysly mší svatých v Hejčíně na první pololetí roku 2023 je možné zapisovat v sakristii kostela, nejlépe po mši svaté.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Při nedělní mši svaté v 10 hodin je program pro předškolní děti Cherubínek (v místnosti nad sakristií během bohoslužby slova). Uvítáme další spolupracovníky, a už z řad rodičů, nebo mladých lidí. Kdo byste nám chtěli pomoci, obrate se prosím na Lenku Nejeschlebovou, e-mail: lenka.nejes@centrum.cz.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Společenství mládeže se schází v neděli od 19.15 do 20.30 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela. Setkání vedou P. Gorazd a br. Dominik.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek bývají ve čtvrtek od 19.30 hodin v kapli Panny Marie. Další informace vám může podat Věra Coufalová, e-mail: coufalova.vera@seznam.cz.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ve čtvrtek 2. února 2023 je svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svatá proto začnou obvyklým žehnáním svící a průvodem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V pátek 3. února 2023 je památka sv. Blažeje. Tradiční svatoblažejské požehnání se bude udělovat po mši svaté.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Návštěva nemocných se uskuteční v únoru až druhý čtvrtek v měsíci, tedy ve čtvrtek 9. února 2023.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Duchovní obnova farnosti bude v postní době od pátku 24. března do neděle 26. března 2023 v Koclířově. Zarezervujte si prosím tento termín.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lektorům Božího slova doporučujeme navštívit webové stránky kultura slova, kde mj. naleznete dvě přednášky P. Petra Chalupy na témata Liturgický rok pro život křesana a Liturgický rok v textech Písma.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: P. Gorazd Cetkovský, David Coufal, Vojtěch Černý, Oldřich Chytilík, P. Melichar Markusek, Helena Mikušková, Lenka Nejeschlebová, sr. Klára OSU a Jana Werdichová.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy ekonomické rady hejčínské farnosti jsou: P. Gorazd Cetkovský, Vojtěch Ćerný, František Dvořák, Richard Klimčák, Zdeněk Kubíček, Jan Mléčka.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.