Aktuality


Farní OHLÁŠKY - Hejčín
Velikonoční bohoslužby 2018
Výuka náboženství
Duchovní obnova farnosti 2016
Program

Přednášky ke stažení
(bude doplňováno postupně)
Pátek - kázáníPatek_kazani.mp3
Pátek - 19.00Patek_19.00.mp3
Sobota - 9.30Sobota_9.30.mp3
Sobota - 15.15Sobota_15.15.mp3
Sobota - kázáníSobota_kazani.mp3
Neděle - kázáníNedele_kazani.mp3•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: Pravidelné mše svaté nebudou ve středu 4. dubna, ve čtvrtek 5. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Společná modlitba křížové cesty v hejčínském kostele bude o postních nedělích v 17.30 hodin, v Horce nad Moravou v 15 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pravidelné adorace, které bývají v pátek po mši svaté do 21 hodin v kapli Panny Marie, jsou v zimním období přesunuty do místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Společenství mládeže (15–17 let) se schází každou středu v 18.30 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na opravu hejčínských varhan je vybráno již 513.614 Kč (stav k 14. 3. 2018). Všem dárcům upřímné Pán Bůh zapla! Je možné adoptovat konkrétní p횝aly. Rádi na požádání vystavíme potvrzení o daru, kterým se snižuje daňový základ, z něhož se vypočítává 15% daň z příjmu. Tzn. z výše daru 1 000 Kč se vrátí na daních 15 %, tj. 150 Kč. Připomínáme, že je možné podpořit opravu hejčínských varhan také nákupem v e-shopech, aniž by vás to stálo korunu navíc. Podrobnosti o opravě varhan najdete zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V době postní budou opět v kostele k dispozici schránky pro Postní almužnu, do kterých můžete střádat svoji postní almužnu. Schránky budou vybrány v kostele na Květnou neděli. Více informací naleznete na přiloženém letáku u schránek.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V neděli 18. března 2018 se uskuteční při bohoslužbách farní spoření a sbírka na opravu varhan.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Týden modliteb za mládež proběhne ve dnech od 18. do 25. března 2018. Motto, které papež vybral pro letošní rok, zní: „Neboj se, Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha.“ (Lk 1,30)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Slavnost sv. Josefa je v pondělí 19. března 2018. Mše svatá v 17.30 hodin bude v kostele.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 20. března 2018 v 19.30 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání seniorů proběhne ve čtvrtek 22. března 2018 v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 24. března 2018 od 9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 23. března 2018 v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Uklidila by se část kostela a v sobotu zbytek. Prosíme o pomoc všechny, kdo mohou přiložit ruku k dílu. Děkujeme. Další úklid kostela bude v sobotu 21. dubna 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Děkanátní setkání mládeže se koná v sobotu 24. března 2018. Podrobné informace o programu se během měsíce března objeví v kostele.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V sobotu 24. března 2018 je den modliteb a postu za misionáře-mučedníky.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Změna času se uskuteční v neděli 25. března 2018, kdy se ve 2.00 hodiny posouvá čas ze zimního na letní, tedy o hodinu dopředu na 3.00 hodinu.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na Květnou neděli 25. března 2018 bude při bohoslužbách žehnání ratolestí s následným průvodem do kostela pouze na začátku mše svaté v 10 hodin. Z tohoto důvodu tato bohoslužba začne před vchodem do kostela. Při bohoslužbách proběhne sbírka velikonočních beránků a mazanců na charitativní velikonoční stůl a také sbírka Krajíc chleba pro chudé. Taktéž se v kostele v tento den odevzdávají schránky s Postní almužnou.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V Olomouci se opět uskuteční Čtení Bible v průběhu 24 hodin. Začíná se v pondělí 26. března 2018 v 17 hodin v kapli sv. Jeronýma (1. patro olomoucké radnice). Organizátoři děkují za modlitby obětované zvláště za ty, kteří se s Božím slovem při této příležitosti setkají poprvé. Více informací o způsobu zapojení se do čtení najdete zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na Zelený čtvrtek (29. března 2018) bude Missa chrismatis v katedrále sv. Václava v 9.30 hodin. Je to koncelebrovaná mše svatá otce arcibiskupa s kněžími, při které se žehnají oleje a kněží obnovují své kněžské závazky.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na Velký pátek (30. března 2018) bude v hejčínském kostele ve 14.30 hodin společná modlitba křížové cesty. Velký pátek je dnem přísného postu. Půst zdrženlivosti od masa zavazuje od 14 let, půst újmy (možnost najíst se jedenkrát za den dosyta) zavazuje od 18 do 60 let.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na Velký pátek a na Bílou sobotu (31. března 2018) bude možné finančně podpořit křesany ve Svaté zemi. Pokladnička bude umístěna u Božího hrobu v kapli Panny Marie.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Kdo by měl zájem o odvoz na velikonoční vigilii (31. března 2018) a zase zpátky, prosíme, napište se na arch papíru v kostele nebo napište na farní e-mail: faolomouc-hejcin@ado.cz. Prosíme ochotné řidiče, kteří by takto posloužili, aby se přihlásili. Děkujeme.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v neděli 1. dubna 2018 bude mše svatá v 7 a v 10 hodin. Při bohoslužbách proběhne sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář a také budou tradičně požehnány pokrmy.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Návštěva nemocných se uskuteční mimořádně v pátek 6. dubna 2018, další pak ve čtvrtek 3. května 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Národní pochod pro život a rodinu se koná v Praze v sobotu 7. dubna 2018. Zajišuje se speciální vlak do Prahy. Bližší informace najdete zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V sobotu 7. dubna 2018 je výroční den biskupského svěcení arcibiskupa Jana Graubnera a biskupa Josefa Hrdličky. Pamatujme na ně v modlitbě.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Druhá neděle velikonoční (8. dubna 2018) je ustanovena jako neděle Božího milosrdenství. Připravujeme se na ni modlitbou korunky k Božímu milosrdenství – začíná se na Velký pátek a končí právě v neděli Božího milosrdenství. O neděli Božího milosrdenství je pak možné získat plnomocné odpustky. Proto se v tento den budeme přede mší svatou modlit kromě růžence také korunku k Božímu milosrdenství. Modlitba růžence začne v 9.25 hodin a modlitba korunky v 9.50 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 8. dubna 2018 v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Další setkání bude v neděli 6. května 2018 v 19 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Benefiční koncert na opravu hejčínských varhan se uskuteční ve čtvrtek 12. dubna 2018 v 18 hodin v hejčínském kostele. Vystoupí hudebníci a zpěváci z Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. V tento den mimořádně nebude mše svatá.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Slavnost Zvěstování Páně, která letos připadá na Květnou neděli, je přesunuta na pondělí 9. dubna 2018. Mše svatá bude v 17.30 hodin v kostele. Tento den je dnem modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete uvnitř zářijového Hejčínského oka a v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Je možné zapsat si na první pololetí roku 2018 úmysly mší svatých za vaše zemřelé i za konkrétní potřeby nás, kteří putujeme pozemským životem. Církev věří, že každá mše svatá je za všechny lidi, živé i zemřelé, přesto od prvních století prosila za konkrétní úmysly.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek jsou v Křelově každé pondělí ve 20.30 hodin – 1x za 14 dnů na křelovské faře a 1x střídavě po rodinách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V kostele sv. Jiljí v Křelově jsou první a třetí neděli v měsíci ve 20.30 hodin modlitby otců.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: Vojtěch Černý, Jaroslav Franc, Dagmar Hubičková, Oldřich Chytilík, Marcela Koupilová, Ladislav Šnevajs, Veronika Vymětalová, Jana Werdichová.

Probíhající obnovu výmalby podpořili:

   
Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.