Aktuality


Farní OHLÁŠKY - Hejčín
Uzávěrka Erenburgovy - jak se k nám dostanete

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: V úterý 16. července 2019 o slavnosti Panny Marie Karmelské bude mimořádně mše svatá v 17.30 hodin v Hejčíně v kostele. Pravidelné bohoslužby nebudou od pondělí 5. srpna do soboty 10. srpna 2019 a od pondělí 26. srpna do soboty 31. srpna 2019.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pravidelné adorace jsou každý pátek po mši svaté do 21 hodin v kapli Panny Marie, kromě pátku 31. srpna 2019.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úmysly mší svatých na druhé pololetí roku 2019 je možné zapisovat v sakristii kostela, nejlépe po mši svaté. K životu katolické rodiny tradičně patří výroční mše svatá za zemřelé příbuzné, na kterou, kdo z rodiny může, přijde. A samozřejmě lze tímto způsobem prosit i za aktuální záležitosti – nejen ve vlastních rodinách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek bývají v úterý od 18.30 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela, případně v kapli Panny Marie. Další informace Vám může podat Saša Štastná, tel. 723 606 605.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na opravu hejčínských varhan z cílové částky 3 522 570 Kč je vybráno již 1 702 457 Kč (stav k 25. 6. 2019). Všem dárcům upřímné Pán Bůh zapla! Příští mše svatá za všechny dobrodince opravy varhan bude v pondělí 15. července 2019 v 17.30 hodin, další pak v pátek 16. srpna 2019 v 17.30 hodin. Je možné adoptovat konkrétní p횝aly. Rádi na požádání vystavíme potvrzení o daru, kterým se snižuje daňový základ, z něhož se vypočítává 15% daň z příjmu. Tzn. z výše daru 1 000 Kč se vrátí na daních 15 %, tj. 150 Kč. Připomínáme, že je možné podpořit opravu hejčínských varhan také nákupem v e-shopech, aniž by vás to stálo korunu navíc. Podrobnosti o opravě varhan najdete zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek ve čtvrtek 4. července 2019, další ve čtvrtek 1. srpna 2019 a ve čtvrtek 5. září 2019.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje oslavíme v Hejčíně v pátek 5. července 2019 mší svatou v 17 hodin. Hlavním celebrantem bude P. Štěpán Filip OP.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 13. července 2019 od 9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 12. července 2019 v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Uklidila by se část kostela a v sobotu zbytek. Další úklid kostela bude v sobotu 7. září 2019 (a v pátek 6. září). Děkujeme všem za pomoc!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na úterý 16. července připadá slavnost Panny Marie Karmelské. V Hejčíně bude mimřádně mše svatá v 17.30 hodin v kostele.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farní spoření a sbírka na opravu varhan bude v neděli 21. července 2019 a v neděli 18. srpna 2019.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ve čtvrtek 25. července 2019 slaví narozeniny pomocný olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík (53 let). Ve čtvrtek 29. srpna 2019 pak olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner (71 let). Pamatujme na ně ve svých modlitbách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Letní příměstský tábor v hejčínské farnosti pro děti od 7 do 13 let se uskuteční v týdnu od 5. srpna 2019. Přihlášky s informacemi najdete v kostele. Stále jsou volná místa. Chcete-li ještě děti přihlásit, udělejte to co nejdříve.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V sobotu 17. srpna 2019 v 8 hodin bude mše svatá v Hejčíně obětovaná za zemřelého P. Aloise Juráně, O.Carm. († 17. srpna 2011).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcidiecézní pou rodin na Svatém Hostýně se koná v sobotu 31. srpna 2019.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V neděli 1. září 2019 bude v hejčínském kostele při mši svaté v 10 hodin žehnání školních tašek, tj. požehnání školákům a pedagogům. To bude také v Horce nad Moravou při mši svaté v 8.20 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Příští ministrantská schůzka v Hejčíně bude až po prázdninách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Letošní víkend pro muže Chlapi sobě se uskuteční v Moravském Berouně od pátku 11. října do neděle 13. října 2019. Hostit nás bude místní fara a duchovní správce farnosti P. Jiří Schreiber. Bude mít také připravené téma k povídání: Svátost smíření. Podmínky nebudou sice „bojové“, ale je třeba počítat s tím, že na faře je jen pět postelí, jinak se spí na zemi (fara je prostorná). Rezervujte si již nyní tento termín. V případě zájmu pak kontaktujte Jiřího Hubičku, tel. 736 458 520, e-mail: hubickovi@volny.cz.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farnost u katedrály sv. Václava srdečně zve všechny, kteří touží naslouchat Božímu slovu společně s druhými a chtějí, aby Boží slovo vstupovalo do jejich života, na setkání nad Božím slovem z nedělní liturgie. To se koná vždy ve čtvrtek v sále farního domu od 18.45 hodin, ulice Mlčochova 7. Společenství je otevřené a nezavazuje k pravidelné účasti.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek jsou v Křelově každé pondělí ve 20.30 hodin – 1x za 14 dnů na křelovské faře a 1x střídavě po rodinách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V kostele sv. Jiljí v Křelově jsou první a třetí neděli v měsíci ve 20.30 hodin modlitby otců.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: Vojtěch Černý, Dagmar Hubičková, Oldřich Chytilík, Marcela Koupilová, Ladislav Šnevajs, Veronika Vymětalová, Jana Werdichová.
Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.