Aktuality


SLEDUJTE AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB - VIZ OHLÁŠKY.


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nabídka pastorační rady v nelehké době zde.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


Farní příměstský tábor 2021
Farní OHLÁŠKY - Hejčín
Farní knihovna
Živý růženec – druhé pololetí 2021

Bohoslužby v Olomouci


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: Pravidelné bohoslužby nebudou od pondělí 19. července do soboty 24. července 2021 (dovolená komunity) a od pondělí 23. srpna do soboty 28. srpna 2021 (exercicie bratří karmelitánů).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Každý pátek po skončení večerní mše svaté je v hejčínském kostele příležitost do 21 hodin k tiché adoraci, kromě pátku 23. července a 27. srpna.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Za všechny dárce na opravu hejčínských varhan bude sloužena mše svatá v neděli 25. července 2021 v 10 hodin a pak ve čtvrtek 19. srpna 2021 v 17.30 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V neděli 25. července 2021 slaví narozeniny olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Nuzík (55 let). Pamatujme na něho v modlitbě.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Prázdninová cyklopou nebo jako druhá varianta pěší pou s trasou Olomouc – Stará Voda se uskuteční od čtvrtka 29. července do soboty 31. července 2021. Spát se bude v areálu kostela ve Staré Vodě. Zájemci mohou zůstat do neděle 1. srpna 2021. Začínáme mší svatou v hejčínském kostele ve čtvrtek 29. července v 8 hodin a po ní je odjezd (odchod). Doprovodné vozidlo pro převoz věcí je zajištěno. Přihlásit se a dozvědět se další podrobnosti můžete u Jiřího Hubičky, mobil: 736 458 520.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 31. července 2021 od 9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 30. července 2021 v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Další úklid proběhne v sobotu 4. září 2021 (a v pátek 3. září). Děkujeme všem za pomoc!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Od 2. do 6. srpna 2021 proběhne, pokud to situace dovolí, farní příměstský tábor pro děti ve věku od 7 do 13 let. Děti můžete přihlásit pomocí papírových přihlášek, které se nachází vzadu v kostele, nebo nám napište na e-mail: farni.tabor.hejcin@seznam.cz, že byste měli zájem své děti přihlásit. Pokud máte nějaké dotazy, směřujte je prosím také na tento e-mail. Těšíme se na společné zážitky. Táborový tým
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 5. srpna 2021, další pak ve čtvrtek 2. září 2021.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V pondělí 16. srpna 2021 v 17.30 hodin bude mše svatá v Hejčíně obětována za zemřelého P. Aloise Juráně, O.Carm. († 17. srpna 2011).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farní spoření bude v neděli 22. srpna 2021.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcidiecézní pou rodin na Svatém Hostýně se koná v sobotu 28. srpna 2021. Podrobnější informace najdete na webu zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V neděli 29. srpna 2021 má narozeniny olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner (73 let). Pamatujme na něho ve svých modlitbách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V neděli 29. srpna 2021 při mši svaté v Horce nad Moravou a při mši svaté v 10 hodin v Hejčíně bude žehnání školních tašek, požehnání školákům a pedagogům.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V sakristii si můžete zapisovat úmysly mše svaté na 2. pololetí roku 2021.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
K opravě hejčínských varhan:
Co je nového:
Na konci října 2020 jsme Vás informovali, že by bylo ideální, kdyby výše vybraných darů dosáhla 2.580.000 Kč. Tehdy bylo vybráno 2.411.566 Kč, sbírky (ani bohoslužby) se nekonaly a dary téměř ustaly… Nyní před koncem roku opět dary od Vás přicházejí a k 20. 12. 2020 je vybráno 2.514.612 Kč, což činí 68 % z celkové částky a již 97 % z oné cílové částky 2.580.000 Kč. Pán Bůh Vám odpla Vaši štědrost!
Podrobnější informace (které nejsou nové): V průběhu prací celková cena opravy vyrostla na 3.711.044 Kč. Farnost varhanářům provedené práce platila průběžně, jednak z peněz, které darovali dárci přímo na tento účel, jednak z jiných svých prostředků (z předtím již nashromážděných úspor a z průběžných přírůstků v hospodaření farnosti). Od 25. 10. 2020 je zaplaceno již 3.021.044 Kč, zbývá zaplatit 690.000 Kč. Fakturu na tuto částku dostaneme na začátku roku 2021. Na konci září jsme si spočítali, že kdyby celková výše vybraných darů dosáhla 2.580.000 Kč, pak by shromážděné dary uhradily asi 70 % celkové ceny opravy a zbylých 30 % by bylo pokryto úsporami farnosti. A byli bychom schopni zaplatit onu zmíněnou poslední fakturu, aniž bychom si museli půjčovat.
Přispět lze darem v hotovosti nebo převodem na účet farnosti: 158624892/0300. Stále ještě je také možnost adoptovat konkrétní p횝alu.
Další informace o opravě najdete zde.
Pán Bůh odpla všem dárcům svým požehnáním!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: David Coufal, Vojtěch Černý, Oldřich Chytilík, Helena Mikušková, Veronika Vymětalová a Jana Werdichová.
Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.