Aktuality


SLEDUJTE AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB - VIZ OHLÁŠKY.


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POZOR!!! Změna telefonního čísla! Byla zrušena pevná linka (tel. č. 585 425 025) a je nahrazena tel. číslem 733 102 175.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nabídka pastorační rady v nelehké době zde.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


Farní OHLÁŠKY - Hejčín
200. výročí zbudování kaple sv. Jana Nepomuckého
Farní knihovna
Živý růženec – druhé pololetí 2021

Bohoslužby v Olomouci


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE:
Mimořádně bude v Hejčíně mše svatá na svátek Povýšení svatého Kříže v úterý 14. září 2021 v 17.30 hodin.
Mše svatá nebude na slavnost sv. Václava v úterý 28. září 2021 – otec arcibiskup tradičně zve farníky z olomouckých farností na pouť do katedrály.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Každý pátek po skončení večerní mše svaté je v hejčínském kostele příležitost do 21 hodin k tiché adoraci.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
bývají v úterý od 18.30 hodin v kapli Panny Marie. Další informace vám může podat Saša Šťastná, tel. 723 606 605.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dny evropského dědictví se letos budou konat od 6. do 12. září. Významnou součástí této akce jsou Dny otevřených památek, které připadají na víkend 11. a 12. září 2021. Hejčínský kostel bude otevřený po oba tyto dny od 14 do 17 hodin. Můžete pozvat někoho, kdo nechodí na bohoslužby, ale kostel by si rád prohlédl. Jen upozorňujeme, že nebude přístupná věž kostela.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V sobotu 11. září 2021 od 11 do 12 hodin bude přístupná kaple sv. Jana Nepomuckého na Mrštíkově náměstí. V neděli 12. září 2021 v 17.30 hodin se u kaple bude konat slavnostní připomínka 200. výročí zbudování této kaple. Srdečně Vás zveme! Program akce najdete zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na závěr mše svaté v 10 hodin v neděli 12. září 2021 bude představena farnosti a zahájí svou činnost nová ekonomická rada farnosti. Jejím předsedou je podle stanov vždy administrátor farnosti, tedy P. Gorazd, pastorační rada do ní jmenovala ze svého středu Vojtěcha Černého a předseda P. Gorazd jmenoval v souladu se stanovami další čtyři členy: ing. Františka Dvořáka, ing. arch. Jana Mléčku, Zdeňka Kubíčka a ing. Richarda Klimčáka.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Čtvrtek 16. září 2021 je Dnem církevních škol. Pamatujme na ně v modlitbě.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farní spoření se uskuteční při bohoslužbách v neděli 19. září 2021.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na opravu hejčínských varhan je k 20. srpnu 2021 vybráno z cílové částky 3.711.034 Kč již 2.820.476 Kč. To představuje asi 76 % z ceny opravy. Tedy ze svých dřívějších úspor a z jiných zdrojů, než byly přímé dary na tento účel, musela farnost při opravě varhan zaplatit asi čtvrtinu celkové částky. Už je uhrazena i poslední faktura, tedy celá oprava je zaplacena. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
Za všechny dárce je sloužena jednou za měsíc mše svatá – nejbližší termín je v pátek 24. září 2021 v 17.30 hodin. Další potom ve středu 20. října 2021 v 17.30 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V neděli 26. září 2021 během ohlášek po mši svaté v 7 i 10 hodin bude představen nový způsob úklidu kostela.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V úterý 28. září 2021 o slavnosti svatého Václava bude v 10 hodin v olomoucké katedrále pontifikální mše svatá, spojená s poutí Arcibiskupského kněžského semináře. Při návštěvě katedrály je možné v tento den (patrocinium kostela) získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky.
V Hejčíně v tento den mše svatá nebude (bude v katedrále), v Horce nad Moravou bude mše svatá jako v neděli v 8.20 hodin a v Křelově v 18.30 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úterý 28. září 2021 je výročním dnem jmenování Mons. Jana Graubnera olomouckým arcibiskupem (1992).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 30. září 2021.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V pátek 1. října 2021 v 17.30 hodin bude v hejčínském kostele mše svatá ze svátku sv. Terezie z Lisieux. Na závěr mše svaté bude požehnání růží s navazujícím výstavem Nejsvětější svátosti a modlitbou se svatou Terezkou. Po ní bude pokračovat obvyklá tichá páteční adorace do 21 hodin. Kdo můžete, přineste si vlastní růži.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Termíny rodinných mší svatých v hejčínském kostele v neděli v 10 hodin: 3. října, 7. listopadu a 5. prosince 2021.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Potravinová sbírka Krajíc chleba pro chudé se uskuteční v neděli 10. října 2021. Pomoc může mít finanční i materiální podobu a výtěžek bude použit na zajištění jídla pro lidi bez domova v Olomouci. Sbírají se zejména potraviny na vaření polévek – luštěniny, cibule, bramobory, polévkové koření, olej, sůl, ocet, pepř, těstoviny, rýže, mouka, vejce, zelenina (mrkev, celer, česnek apod.). Dále čaj, káva, cukr, sirup, paštiky a jiné konzervy.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V sakristii si můžete zapisovat úmysly mše svaté na 2. pololetí roku 2021.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Předběžný rozvrh vyučování náboženství ve školním roce 2021/2022 (hejčínský kostel, místnost nad sakristií):
1. a 2. třída – středa 16 až 17 hodin. Učí Eliška Kubešová.
Příprava na první svaté přijímání (3. a 4. třída) – čtvrtek 16 až 17 hodin. Učí Marcela Koupilová.
3. až 5. třída (děti, které už chodí ke svatému přijímání) – čtvrtek 15 až 15.45 hodin. Učí Marcela Koupilová.
7. až 9. třída – úterý: jedna skupina 14.15 až 15 hodin, druhá skupina 15.15 až 16 hodin (nebo i později, podle potřeby). Do skupin se rozdělíme podle toho, v kolik to komu bude více vyhovovat. Učí P. Gorazd.
Výuku zamýšlíme začít v týdnu od 20. září 2021.
Pokud by v něčem došlo ke změně, ohlásíme ji v kostele, na facebooku a zde na webu farnosti.
Výuka na ZŠ v Horce nad Moravou se rýsuje takto:
2. třída – úterý 12 až 12.45 hodin.
5. třída – úterý 13 až 13.45 hodin.
U dětí z ostatních ročníků zájem teprve zjišťujeme. Učí Zita Kotková.
Budete-li potřebovat kontakt na vyučující nebo další informace, obraťte se na P. Gorazda.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: David Coufal, Vojtěch Černý, Oldřich Chytilík, Helena Mikušková, Veronika Vymětalová a Jana Werdichová.
Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.