Aktuality


Farní OHLÁŠKY - Hejčín
Výuka náboženství
Duchovní obnova farnosti 2016
Program

Přednášky ke stažení
(bude doplňováno postupně)
Pátek - kázáníPatek_kazani.mp3
Pátek - 19.00Patek_19.00.mp3
Sobota - 9.30Sobota_9.30.mp3
Sobota - 15.15Sobota_15.15.mp3
Sobota - kázáníSobota_kazani.mp3
Neděle - kázáníNedele_kazani.mp3•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: Pravidelné mše svaté nebudou od pondělí 18. června do soboty 23. června 2018. O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, ve čtvrtek 5. července 2018, bude mše svatá v kostele v 17 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Každý pátek po skončení večerní mše svaté do 21 hodin je příležitost k tiché adoraci v kapli Panny Marie.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Společenství mládeže (15–17 let) se schází každou středu v 18.30 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na opravu hejčínských varhan je vybráno již 738.954 Kč (stav k 10. 6. 2018). Všem dárcům upřímné Pán Bůh zapla! Je možné adoptovat konkrétní p횝aly. Rádi na požádání vystavíme potvrzení o daru, kterým se snižuje daňový základ, z něhož se vypočítává 15% daň z příjmu. Tzn. z výše daru 1 000 Kč se vrátí na daních 15 %, tj. 150 Kč. Připomínáme, že je možné podpořit opravu hejčínských varhan také nákupem v e-shopech, aniž by vás to stálo korunu navíc. Podrobnosti o opravě varhan najdete zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V sobotu 16. června 2018 od 16 hodin budeme připravovat farní zahradu na farní guláš. Prosíme, kdo můžete, přijďte pomoci. Děkujeme.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farní spoření a sbírka na opravu varhan bude v neděli 17. června 2018. Tuto neděli se také uskuteční farní gulᚠpo skončení mše svaté v 10 hodin. Nebude při něm chybět tradiční soutěž o nejlepší buchtu. Věci do tomboly přinášejte průběžně, nejlépe po mši svaté. Mše svatá v 7 hodin se v tuto neděli neruší.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 19. června 2018 v 19.30 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V katedrále sv. Václava v Olomouci je v sobotu 23. června 2018 v 9.30 hodin jáhenské svěcení a v sobotu 30. června 2018 v 9.30 hodin je kněžské svěcení.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na sobotu 23. června 2018 připadá 45. výročí kněžského svěcení olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Nezapomeňme na něho a jeho pastýřskou péči o lidské duše ve svých modlitbách!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Výroční slavnost posvěcení kostela sv. Mikuláše v Horce bude v neděli 24. června 2018. Mše svatá je jako obvykle v 8.20 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
O slavnosti apoštolů sv. Petra a Pavla v pátek 29. června 2018 bude mše svatá v 17.30 hodin v kostele.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sobota 30. června 2018 je výročním dnem posvěcení olomoucké katedrály. V tento den při návštěvě katedrály lze získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 30. června 2018 od 9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 29. června 2018 v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Uklidila by se část kostela a v sobotu zbytek. Prosíme o pomoc všechny, kdo mohou přiložit ruku k dílu. Děkujeme. Další termíny úklidu jsou sobota 28. července 2018 a sobota 25. srpna 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pobožnost u kapličky Navštívení Panny Marie v Chomoutově se koná v neděli 1. července 2018 v 15 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Návštěva nemocných se uskuteční mimořádně ve středu 4. července 2018, následující pak ve čtvrtek 2. srpna 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje oslavíme v Hejčíně ve čtvrtek 5. července 2018 mší svatou v 17 hodin. Hlavním celebrantem bude otec Gorazd Cetkovský, O.Carm.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bratři karmelitáni zvou na duchovní obnovu Čas pro Boha, která se koná v klášteře karmelitánů v Kostelním Vydří ve dnech 23. až 27. července 2018. Duchovní obnova je určena pro muže ve věku 18 až 40 let, kteří zvažují duchovní povolání. Přihlášky a informace u otce Mariana (marian@karmel.cz) do 13. července 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Letní příměstský tábor pro děti od 7 do 13 let se uskuteční od 6. do 10. srpna 2018 v hejčínské farnosti. Přihlášky s informacemi najdete v kostele. Kapacita tábora je omezena počtem 20 dětí. Ještě jsou volná místa. Neváhejte a co nejdříve děti přihlaste.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Je možné zapsat si do konce roku 2018 úmysly mší svatých za vaše zemřelé i za konkrétní potřeby nás, kteří putujeme pozemským životem. Církev věří, že každá mše svatá je za všechny lidi, živé i zemřelé, přesto od prvních století prosila za konkrétní úmysly.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farnost u katedrály sv. Václava srdečně zve všechny, kteří touží naslouchat Božímu slovu společně s druhými a chtějí, aby Boží slovo vstupovalo do jejich života, na setkání nad Božím slovem z nedělní liturgie. To se koná vždy ve čtvrtek v sále farního domu od 18.45 hodin, ulice Mlčochova 7. Společenství je otevřené a nezavazuje k pravidelné účasti.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete uvnitř zářijového Hejčínského oka a v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek jsou v Křelově každé pondělí ve 20.30 hodin – 1x za 14 dnů na křelovské faře a 1x střídavě po rodinách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V kostele sv. Jiljí v Křelově jsou první a třetí neděli v měsíci ve 20.30 hodin modlitby otců.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: Vojtěch Černý, Jaroslav Franc, Dagmar Hubičková, Oldřich Chytilík, Marcela Koupilová, Ladislav Šnevajs, Veronika Vymětalová, Jana Werdichová.

Probíhající obnovu výmalby podpořili:

   
Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.