Aktuality


SLEDUJTE AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB - VIZ OHLÁŠKY.


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mimořádná pomoc – oblečení zde.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nabídka pastorační rady v nelehké době zde.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


Farní OHLÁŠKY – Hejčín
Výuka náboženství 2022/2023
Farní knihovna
Živý růženec – druhé pololetí 2022
Bohoslužby v Olomouci


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hejčínský kostel bude letos zapojen do projektu Rozkvetlé památky. Od čtvrtka 29. září 2022 do pátku 14. října 2022 bude pražskými floristkami Jarmilou a Petrou Pejpalovými náš kostel vyzdoben řezanými i hrnkovými květinami. Kostel bude přístupný denně od 15 do 17 hodin. V sobotu a v neděli navíc od 11 do 12 hodin. Komentované prohlídky, vedené autorkami výzdoby, se uskuteční ve čtvrtek 29. září 2022 v 16 hodin a ve čtvrtek 13. října v 15 hodin.
Prosíme farníky, ochotné pomoci s hlídáním kostela, které s tím souvisí, aby se přihlásili na e-mailovou adresu: faolomouc-hejcin@ado.cz nebo napsali SMS na tel. číslo 775 970 462 (P. Gorazd).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Každý pátek po skončení večerní mše svaté je v hejčínském kostele příležitost do 21 hodin k tiché adoraci.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úmysly mší svatých v Hejčíně do konce roku 2022 je možné zapisovat v sakristii kostela, nejlépe po mši svaté.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek bývají v úterý od 18.30 hodin v kapli Panny Marie. Další informace vám může podat Věra Coufalová, e-mail: coufalova.vera@seznam.cz.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Při nedělní mši svaté v 10 hodin opět je program pro předškolní děti Cherubínek (v místnosti nad sakristií během bohoslužby slova). Uvítáme další spolupracovníky, ať už z řad rodičů, nebo mladých lidí. Kdo byste nám chtěli pomoci, obraťte se prosím na Lenku Nejeschlebovou, e-mail: lenka.nejes@centrum.cz.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V pátek 30. září 2022 bude na závěr mše svaté požehnání růží a nato hned naváže výstav Nejsvětější svátosti a modlitba se svatou Terezkou. Po této modlitbě bude pokračovat obvyklá tichá páteční adorace do 21 hodin. Kdo můžete, přineste si vlastní růži.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Víkend pro muže Chlapi sobě se uskuteční ve Vysokých Žibřidovicích (bývalá fara) od pátku 14. října do neděle 16. října 2022. Pojede s námi P. Gorazd, který zvolil téma víkendu: Přátelství. Přihlášky a případné dotazy: Jiří Hubička, tel. 736 458 520.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání pastorační rady farnosti Hejčín se uskuteční ve středu 19. října 2022. Své případné podněty můžete sdělit komukoliv ze členů rady (pro připomenutí – jsou jimi: P. Gorazd, P. Melichar, Jana Werdichová, Helena Mikušková, David Coufal, Vojtěch Černý, Oldřich Chytilík, Lenka Nejeschlebová, sestra Klára OSU).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lektorům Božího slova doporučujeme navštívit webové stránky kultura slova, kde mj. naleznete dvě přednášky P. Petra Chalupy na témata Liturgický rok pro život křesťana a Liturgický rok v textech Písma.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: P. Gorazd Cetkovský, David Coufal, Vojtěch Černý, Oldřich Chytilík, P. Melichar Markusek, Helena Mikušková, Lenka Nejeschlebová, sr. Klára OSU a Jana Werdichová.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy ekonomické rady hejčínské farnosti jsou: P. Gorazd Cetkovský, Vojtěch Ćerný, František Dvořák, Richard Klimčák, Zdeněk Kubíček, Jan Mléčka.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.