Aktuality


Farní OHLÁŠKY - Hejčín
Výuka náboženství


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Každý pátek po skončení večerní mše svaté do 21 hodin je příležitost k tiché adoraci v kapli Panny Marie.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek probíhají každé pondělí od 18.30 do 19.15 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela. Setkání jsou otevřená i dalším maminkám. Bližší informace vám může poskytnout Saša Šťastná, tel. 723 606 605.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Společenství mládeže (s přípravou na biřmování) se schází v neděli od 19.15 do 20.30 hodin v místnosti nad sakristií. Setkání vede P. Gorazd.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na opravu hejčínských varhan je vybráno již 1,072.760 Kč (stav k 4. 11. 2018). Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! Příští mše svatá za dobrodince opravy varhan bude v pondělí 12. října 2018 v 17.30 hodin. Je možné adoptovat konkrétní píšťaly. Rádi na požádání vystavíme potvrzení o daru, kterým se snižuje daňový základ, z něhož se vypočítává 15% daň z příjmu. Tzn. z výše daru 1 000 Kč se vrátí na daních 15 %, tj. 150 Kč. Připomínáme, že je možné podpořit opravu hejčínských varhan také nákupem v e-shopech, aniž by vás to stálo korunu navíc. Podrobnosti o opravě varhan najdete zde. Za všechny dárce je sloužena jednou za měsíc mše svatá.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání lektorů se uskuteční v neděli 11. listopadu 2018 v 17.30 hodin v hejčínském kostele.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farní spoření a sbírka na opravu varhan se uskuteční při bohoslužbách v neděli 18. listopadu 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mše svatá, při níž se budeme více věnovat dětem, bude v neděli 18. listopadu 2018 v Horce nad Moravou a v 10 hodin v Hejčíně.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 20. listopadu 2018 v 19.30 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Již třetí ročník Konference o evangelizaci se bude konat ve dnech 23. a 24. listopadu 2018 v kongresovém sále Regionálního centra v Olomouci. V přednáškách vystoupí zajímaví hosté, kteří mají zkušenosti se šířením evangelia v různých prostředích: Miriam Swaffield, působící mezi studenty v Anglii, P. Josef Prokeš, Pavol Strežo a další. Součástí programu budou i početné praktické workshopy a také Modlitební večer chval s modlitbou za naši zemi, který bude v pátek 23. listopadu 2018 od 20 hodin v katedrále. Bude jej moderovat Kateřina Lachmanová a hudbou jej bude doprovázet skupina Adorare. Konferenci pořádá Komunita Blahoslavenství pod záštitou Pastoračního centra olomoucké arcidiecéze, Pastoračního střediska brněnské diecéze a Pastoračního úseku ostravsko-opavského biskupství. Konference je určena pro každého, komu leží na srdci šíření evangelia a víry v naší zemi a kdo chce pracovat na tom, aby jeho farnost nebo společenství ožily. Veškeré informace ke konferenci najdete na internetových stránkách zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V neděli 25. listopadu 2018 budeme slavit slavnost Ježíše Krista Krále a po mši svaté v 10 hodin vykonáme obnovu zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V sobotu 1. prosince 2018 bude možnost si v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií od 14 hodin vyrobit adventní věnec.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Neděle 2. prosince 2018 je 1. neděle adventní. Mše svaté v ten den začnou požehnáním adventních věnců. Odpoledne v 15 hodin se pak v kostele sv. Mikuláše v Horce nad Moravou bude konat tradiční adventní koncert. Všichni jste srdečně zváni!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V adventu 2018 bude opět probíhat putování obrazu Svaté rodiny po rodinách ve farnostech Hejčín, Horka nad Moravou a Křelov. Podrobné informace včas najdete v kostele nebo zde na internetových stránkách farnosti.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 2. prosince 2018 v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jsou vám k dispozici úmysly mší svatých ve zbývajících měsících roku 2018. Je možné si je nechat zapsat v sakristii, nejlépe po mši svaté. K životu katolické rodiny tradičně patří výroční mše svatá za zemřelé příbuzné, na kterou, kdo z rodiny může, přijde. A samozřejmě lze tímto způsobem prosit i za aktuální záležitosti – nejen ve vlastních rodinách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vzadu v kostele je stále dostupná k podepsání Petice na podporu manželství. Petice získala již víc než 50.000 podpisů. Bližší informace můžete získat na stránkách Aliance pro život.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farnost u katedrály sv. Václava srdečně zve všechny, kteří touží naslouchat Božímu slovu společně s druhými a chtějí, aby Boží slovo vstupovalo do jejich života, na setkání nad Božím slovem z nedělní liturgie. To se koná vždy ve čtvrtek v sále farního domu od 18.45 hodin, ulice Mlčochova 7. Společenství je otevřené a nezavazuje k pravidelné účasti.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek jsou v Křelově každé pondělí ve 20.30 hodin – 1x za 14 dnů na křelovské faře a 1x střídavě po rodinách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V kostele sv. Jiljí v Křelově jsou první a třetí neděli v měsíci ve 20.30 hodin modlitby otců.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého:

Zveme všechny na pouť za víru v našich rodinách, která se uskuteční v neděli 11. listopadu 2018. Pouť povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá asi 7 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: na srazu ve 12.45 – 13.00 hod. před katedrálou nebo asi ve 14.25 – 14.30 hod. pod kopcem v Samotiškách (zde je také možné nastoupit na autobus a vyvézt se nahoru) či v 15 hodin na mši svaté v bazilice na Svatém Kopečku. Bližší informace najdete na zde. Kontakt: Marcela Řezníčková, tel. 587 405 250, e-mail: reznickova@arcibol.cz.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: Vojtěch Černý, Jaroslav Franc, Dagmar Hubičková, Oldřich Chytilík, Marcela Koupilová, Ladislav Šnevajs, Veronika Vymětalová, Jana Werdichová.

Probíhající obnovu výmalby podpořili:

   
Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.