Aktuality


Farní OHLÁŠKY - Hejčín
Výuka náboženství
Duchovní obnova farnosti 2016
Program

Přednášky ke stažení
(bude doplňováno postupně)
Pátek - kázáníPatek_kazani.mp3
Pátek - 19.00Patek_19.00.mp3
Sobota - 9.30Sobota_9.30.mp3
Sobota - 15.15Sobota_15.15.mp3
Sobota - kázáníSobota_kazani.mp3
Neděle - kázáníNedele_kazani.mp3•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: Mše svatá nebude o slavnosti sv. Václava, ve čtvrtek 28. září 2017.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Každý pátek (s výjimkou dnů, kdy nebude mše svatá) po skončení večerní mše svaté je do 21 hodin příležitost k tiché adoraci v kapli Panny Marie.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cherubínek hledá zájemce, kteří by byli ochotní se zapojit do programu Cherubínek pro děti. Můžete se napsat na papír vzadu v kostele nebo přihlásit se přímo Vojtěchu Černému na e-mail: vojtacerny@centrum.cz.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farní kafe (občerstvení po nedělní mši svaté v 10 hodin) opět od září pokračuje. Hledají se rovněž dobrovolníci, kteří by byli ochotní pomoci s přípravou. Můžete se napsat na papír vzadu v kostele nebo přihlásit se přímo Vojtěchu Černému na e-mail: vojtacerny@centrum.cz.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na konci srpna začala poslední etapa výmalby kostela. Restauruje se výmalba prostoru pod kůrem a bočních kaplí u sedes a křtitelnice. Úklid kostela je třeba dělat před každou nedělí. Zpravidla se bude uklízet v sobotu odpoledne v 17 hodin. Čas se ale může měnit. Sledujte proto nedělní ohlášky v kostele nebo zde na webu farnosti. Prosíme, přijďte pomoci s úklidem kostela, bez něhož nebude možné v neděli v čistém prostředí slavit mši svatou. Děkujeme.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sobota 16. září 2017 je Dnem církevních škol – významný den. Česká biskupská konference vyzývá k modlitbě na daný úmysl.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farní spoření a sbírka na opravu hejčínského kostela bude v neděli 17. září 2017.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání lektorů, kteří čtou při bohoslužbách v Hejčíně, bude v neděli 17. září 2017 v 18.30 hodin v hejčínském kostele. Prosíme všechny lektory, aby se tohoto formačně praktického setkání zúčastnili.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 19. září 2017 v 19.30 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Společenství mládeže (15 roků a výš): První setkání se uskuteční ve středu 27. září 2017 v 18.30 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Vede P. Marian.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Římskokatolická farnost sv. Václava pořádá od 20. září do 13. prosince 2017 každou středu od 18.30 do 21 hodin v klášteře františkánek (Akademická ul., Biskupské nám.) Kurz Alfa. Jed-ná se o 13 večerů na základní témata křesťanské víry. Setkání začíná lehkou večeří, následuje promluva na téma večera. V diskuzi můžete vyjádřit svůj názor, na cokoliv se zeptat, nebo jen naslouchat ostatním. Vstup je volný. Kurz Alfa je vhodný pro hledající a nevěřící nebo pro znovuuchopení své víry. Pozvěte své blízké a přátelé a ukažte jim, čemu věříme. Více informací na https://www.facebook.com/alfaolomouc/. Přihlásit se můžete na alfa.olomouc@seznam.cz nebo na telefon 608 491 670.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání seniorů bude ve čtvrtek 21. září 2017 v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Potravinová sbírka Krajíc chleba pro chudé se uskuteční v neděli 24. září 2017. Pomoc může mít finanční i materiální podobu a výtěžek bude použit na zajištění jídla pro lidi bez domova v Olomouci. Sbírají se zejména potraviny na vaření polévek – luštěniny, cibule, brambory, polévkové koření, olej, sůl, ocet, pepř, těstoviny, rýže, mouka, vejce, zelenina (mrkev, celer, česnek apod.). Dále čaj, káva, cukr, sirup, paštiky a jiné konzervy.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V rámci 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě putuje v měsíci září po katedrálách a poutních místech naší země socha Panny Marie Fatimské. V olomoucké katedrále bude v neděli 24. září 2017. Bude přivezena na mši svatou v 10 hodin. Odpoledne od 15 hodin bude modlitba růžence s výkladem významu poselství Fatimy. V 16.30 hodin bude mše svatá (hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner), po které následuje procesí se sochou Panny Marie Fatimské a obnova zasvěcení města Olomouce a arcidiecéze. Na Svatém Kopečku bude socha Panny Marie Fatimské v pondělí 25. září 2017 od 16 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ve čtvrtek 28. září 2017 o slavnosti svatého Václava bude v olomoucké katedrále pontifikální mše svatá v 10 hodin. Při návštěvě katedrály je možné v tento den (patrocinium kostela) získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Čtvrtek 28. září 2017 je výročním dnem jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým (1992). Pamatujme na něho i na celou arcidiecézi v modlitbě.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Letošní víkend pro muže Chlapi sobě se uskuteční ve Vysokých Žibřidovicích od pátku 29. září do neděle 1. října 2017 s účastí P. Norberta Žušky, O.Carm. V případě zájmu je možnost prodloužení pobytu, a to od středy 27. září odpoledne, protože čtvrtek 28. září je den pracovního klidu. Čtvrtek a pátek by byl prožit více duchovně, byl by to prostor pro osobní setkání s Bohem. V sobotu je na programu tradiční výšlap. V případě zájmu kontaktujte Jiřího Hubičku, mobil: 736 458 520, e-mail: hubickovi@volny.cz.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Charita Olomouc organizuje sbírku Kontejner pro Haiti. Uvnitř kontejneru zbývá místo pouze na sportovní a školní pomůcky pro děti. Sbírka trvá do 30. září 2017. Potřebné věci do sbírky mohou zájemci odevzdat každý všední den od 9 do 15 hodin na adrese Arcidiecézní charity Olomouc: Křížkovského 6. Podrobnosti o sbírce nejdete na zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V neděli 1. října 2017 v 19 hodin bude v kapli Panny Marie modlitební Večer se sv. Terezií z Lisieux. Součástí bude žehnání růží. Tak jako každý rok, i letos bude možné vytáhnout si lísteček s citátem z textů svaté Terezie jako inspiraci pro naši duchovní cestu.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 1. října 2017 v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 5. října 2017.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete uvnitř zářijového Hejčínského oka a v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Je možné zapsat si na kalendářní rok 2017 úmysly mší svatých za vaše zemřelé i za konkrétní potřeby nás, kteří putujeme pozemským životem. Církev věří, že každá mše svatá je za všechny lidi, živé i zemřelé, přesto od prvních století prosila za konkrétní úmysly.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek jsou v Křelově každé pondělí ve 20.30 hodin – 1x za 14 dnů na křelovské faře a 1x střídavě po rodinách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V kostele sv. Jiljí v Křelově jsou první a třetí neděli v měsíci ve 20.30 hodin modlitby otců.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Náboženství se ve školním roce 2017/2018 vyučuje takto:
ZŠ Helsinská: v pondělí od 15 hodin, začíná se 2. října, učí Dagmar Hubičková, e-mail: sspl@centrum.cz.
ZŠ Horka nad Moravou: 1. a 2. třída ve středu od 13.30 hodin, začíná se 20. září, učí Jarmila Vepřková, e-mail: jarusveprkova@centrum.cz • 3. třída (příprava na první svaté přijímání) ve středu od 14.15 hodin, začíná se 20. září, učí Jarmila Vepřková • 4. až 6. třída ve středu od 15 hodin, začíná se 20. září, učí P. Marian Masařík, e-mail: faolomouc-hejcin@ado.cz.
Gymnázium Hejčín: učí Jaroslav Franc, e-mail: jaroslav.franc@upol.cz. Konkrétní čas dosud není znám – sledujte ohlášky v kostele nebo zde na webových stránkách farnosti.
Hejčínský kostel, místnost nad sakristií: 1. a 2. třída ve čtvrtek od 15 hodin, začíná se 5. října, učí Marcela Koupilová, e-mail: marcela.koupilova@seznam.cz • 3. třída (příprava na první svaté přijímání) ve čtvrtek od 16 hodin, začíná se 5. října, učí Marcela Koupilová • 4. až 6. třída – ve středu od 15 hodin, začíná se 20. září, učí Zdeňka Strmisková, e-mail: zdenka.strmiskova1@seznam.cz • 7. až 9. třída, učí Jaroslav Franc, e-mail: jaroslav.franc@upol.cz, konkrétní čas není dosud znám – sledujte ohlášky v kostele nebo zde na webových stránkách farnosti.
Prosíme, kdo jste ještě děti nepřihlásili, učiňte tak co nejdříve. Přihlášky jsou v kostele vzadu na stolku. Změna vyhrazena. Sledujte ohlášky v kostele nebo web farnosti.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: Vojtěch Černý, Jaroslav Franc, Dagmar Hubičková, Oldřich Chytilík, Marcela Koupilová, Ladislav Šnevajs, Veronika Vymětalová, Jana Werdichová.

Probíhající obnovu výmalby podpořili:

   

Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.