Aktuality


Farní OHLÁŠKY - Hejčín
Výuka náboženství
Duchovní obnova farnosti 2016
Program

Přednášky ke stažení
(bude doplňováno postupně)
Pátek - kázáníPatek_kazani.mp3
Pátek - 19.00Patek_19.00.mp3
Sobota - 9.30Sobota_9.30.mp3
Sobota - 15.15Sobota_15.15.mp3
Sobota - kázáníSobota_kazani.mp3
Neděle - kázáníNedele_kazani.mp3•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: Pravidelné mše svaté nebudou v sobotu 28. dubna a v sobotu 5. května 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Společenství mládeže (15–17 let) se schází každou středu v 18.30 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na opravu hejčínských varhan je vybráno již 604.323 Kč (stav k 7. 4. 2018). Všem dárcům upřímné Pán Bůh zapla! Je možné adoptovat konkrétní p횝aly. Rádi na požádání vystavíme potvrzení o daru, kterým se snižuje daňový základ, z něhož se vypočítává 15% daň z příjmu. Tzn. z výše daru 1 000 Kč se vrátí na daních 15 %, tj. 150 Kč. Připomínáme, že je možné podpořit opravu hejčínských varhan také nákupem v e-shopech, aniž by vás to stálo korunu navíc. Podrobnosti o opravě varhan najdete zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V neděli 15. dubna 2018 se koná celonárodní sbírka na podporu repatriace obyvatel do zemí Středního a Blízkého východu.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 17. dubna 2018 v 19.30 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání seniorů proběhne ve čtvrtek 19. dubna 2018 v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 21. dubna 2018 od 9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 20. dubna 2018 v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Uklidila by se část kostela a v sobotu zbytek. Prosíme o pomoc všechny, kdo mohou přiložit ruku k dílu. Děkujeme. Další úklid kostela bude v sobotu 12. května 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
O 4. neděli velikonoční (22. dubna 2018) se uskuteční při bohoslužbách farní spoření a sbírka na opravu varhan. Zároveň je to neděle Dobrého pastýře a Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pou děkanátů Olomouc a Přerov do olomoucké katedrály se koná v sobotu 28. dubna 2018. Program začíná modlitbou růžence v 15 hodin, pokračuje adorací v 16 hodin a vrcholí mší svatou v 17 hodin. Pro děti je zajištěn vlastní program od 15 do 17 hodin. Z toho důvodu v Hejčíně v ten den mše svatá nebude.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Májové pobožnosti budou v měsíci květnu bezprostředně po každé mši svaté ve všední den.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 3. května 2018, další pak ve čtvrtek 7. června 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
O svátku sv. Jana Sarkandra v sobotu 5. května 2018 jsme zváni otcem arcibiskupem na diecézní pou ke hrobu tohoto světce. Mše svatá začíná v 10 hodin v katedrále. V tento den v Hejčíně mše svatá nebude.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V neděli 6. května 2018 je Den modliteb za pronásledované křesany.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 6. května 2018 v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Další setkání bude v neděli 3. června 2018 v 19 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pou autobusem na poutní místo Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách (Mariahilf) se uskuteční v úterý 8. května 2018. V letošním roce se připomíná 300 let od vzniku tohoto poutního místa. Přihlášky najdete v kostele.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Noc kostelů letos bude v pátek 25. května 2018. Přístupné budou i kostely v Hejčíně a Horce.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
První svaté přijímání dětí v Hejčíně bude v neděli 10. června 2018 při mši svaté v 10 hodin. V ten den bude první svaté přijímání dětí i v Křelově při mši svaté v 9 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farní gulᚠ(setkání farnosti) proběhne v neděli 17. června 2018 po mši svaté v 10 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Letní příměstský tábor pro děti od 7 do 13 let se uskuteční od 6. do 10. srpna 2018 v hejčínské farnosti. Přihlášky s informacemi najdete v kostele. Kapacita tábora je omezena počtem 20 dětí, proto neváhejte a co nejdříve děti přihlaste.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete uvnitř zářijového Hejčínského oka a v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Je možné zapsat si do konce roku 2018 úmysly mší svatých za vaše zemřelé i za konkrétní potřeby nás, kteří putujeme pozemským životem. Církev věří, že každá mše svatá je za všechny lidi, živé i zemřelé, přesto od prvních století prosila za konkrétní úmysly.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek jsou v Křelově každé pondělí ve 20.30 hodin – 1x za 14 dnů na křelovské faře a 1x střídavě po rodinách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V kostele sv. Jiljí v Křelově jsou první a třetí neděli v měsíci ve 20.30 hodin modlitby otců.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého:

Zveme tatínky s dětmi na 3. pou ke svatému Josefovi dělníkovi do Dubu nad Moravou, která se uskuteční v úterý 1. května 2018. Program začne ve 14 hodin mší svatou v poutním chrámě Očišování Panny Marie – celebruje olomoucký pomocný biskup Mons. Antonín Basler. Od 15 hodin bude pokračovat zábavně-naučný program pro děti i tatínky ve formě ukázky řemesel (s možností něco si také vyzkoušet) a tvořivostí. Od 18 hodin následuje společné posezení u táboráku s opékáním špekáčků. Bližší informace najdete zde. Kontaktní osoba: Peter Markovič, tel. 587 405 292, e-mail: markovic@arcibol.cz, skype: peter.markovic.office.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: Vojtěch Černý, Jaroslav Franc, Dagmar Hubičková, Oldřich Chytilík, Marcela Koupilová, Ladislav Šnevajs, Veronika Vymětalová, Jana Werdichová.

Probíhající obnovu výmalby podpořili:

   
Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.