Aktuality


SLEDUJTE AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB - VIZ OHLÁŠKY.


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mimořádná pomoc – oblečení zde.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nabídka pastorační rady v nelehké době zde.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


Farní OHLÁŠKY – Hejčín
Farní knihovna
Živý růženec – první pololetí 2022
Výuka náboženství ve školním roce 2021/2022

Bohoslužby v Olomouci


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE:
Mše svatá v Hejčíně nebude v pondělí 16. května 2022.
Na svátek Navštívení Panny Marie, v úterý 31. května 2022, bude mimořádně mše svatá v 17.30 hodin a po ní májová pobožnost na závěr měsíce května.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pravidelné adorace v hejčínském kostele bývají v pátek po mši svaté do 21 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úmysly mší svatých v Hejčíně do konce roku 2022 je možné zapisovat v sakristii kostela, nejlépe po mši svaté.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Po nedělní mši svaté v 10 hodin bývá nyní opět před kostelem připraveno farní kafe. Uvítáme další dobrovolníky, kteří by si jeho přípravu občas vzali na starost. Zájemci, nabídněte se prosím Vojtěchovi Černému.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Společenství mládeže se schází v neděli od 19.15 do 20.30 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela. Setkání vede P. Gorazd.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek probíhají každé úterý od 18.30 do 19.15 hodin v kapli Panny Marie hejčínského kostela. Setkání jsou otevřená i dalším maminkám. Bližší informace vám může poskytnout Saša Šastná, tel. 723 606 605.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Májové pobožnosti budou v květnu 2022 v neděli v 17.30 hodin v kostele.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mše svatá za dobrodince opravy hejčínských varhan bude v sobotu 21. května 2022 v 8 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Neděle 22. května 2022 je dnem modliteb za pronásledované křesany. V tento den bude sbírka věnována na pomoc pronásledovaným křesanům.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na úterý 24. května 2022 připadá den modliteb za církev v Číně.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V pátek 27. května 2022 začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého (svatodušní novéna). Každý večer od 20 do 21 hodin bude v kostele společná adorace. Vigilii slavnosti Seslání Ducha Svatého oslavíme v sobotu 4. června 2022 mší svatou v 19 hodin v kostele.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Neděle 29. května 2022 je dnem modliteb za sdělovací prostředky.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 2. června 2022.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Srdečně zveme všechny farníky, především rodiny s dětmi, na pěší farní pou na Svatou vodu u Choliny. Uskuteční se v sobotu 4. června 2022. Vycházet budeme od kostela Panny Marie v Cholině (předpokládáme začátek mezi 9. a 10. hodinou, ale to ještě upřesníme), vystoupáme na vrch Rampach a přes Svatou vodu, kde bychom spolu měli prožít mši svatou a spočinout při následném obědě/pikniku, se vrátíme do Choliny. Trasa je dlouhá necelých sedm kilometrů. Odradí nás od ní jedině předpověď velmi špatného počasí... Těšíme se na společné putování! Marcela a Ondřej Koupilovi
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V neděli 5. června 2022 bude sbírka při mši svaté věnována na církevní školy.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Noc kostelů letos připadá na pátek 10. června 2022. Kdo byste byli ochotni zapojit se do služby, pomoci s programem, s organizací, máte jakýkoliv nápad, co by se pro návštěvníky mohlo připravit, přihlaste se u Heleny Mikuškové.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mše svatá více zaměřená na rodiny s dětmi bude v neděli 12. června 2022, kdy bude první svaté přijímání. Letos se připravuje devět dětí.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Takzvaný farní gulᚠ(setkání farnosti) proběhne v neděli 19. června 2022 po mši svaté v 10 hodin. Vyplňujte prosím objednávkové lístky na jídlo, které jsou v kostele vzadu na stolku. Prosíme i o dárky do tomboly. Ty dávejte prosíme po mši svaté do sakristie nebo na faru.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Letošní cyklopou se bude konat od pátku 22. do úterý 26. července 2022 po trase: Olomouc – Písařov – Hora Matky Boží u Králík – Klášterec nad Orlicí (Anička Tomanová) – Neratov – Koclířov – Olomouc. Bližší informace a přihlášky: Jiří Hubička, tel. 736 458 520.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Letní příměstský tábor v hejčínské farnosti pro děti od 7 do 13 let se uskuteční v týdnu od 1. do 5. srpna 2022. Přihlášky jsou v kostele vzadu na stolečku. Prosíme rodiče o jejich vyplnění a odevzdání v sakristii nebo na faře – do poštovní schránky. K přihlášení na tábor můžete použít také e-mail: farni.tabor.hejcin@seznam.cz.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Celostátní setkání mládeže (pro mladé lidi od 16 do 26 let) se koná od 9. do 14. srpna 2022 v Hradci Králové. Více informací najdete zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Víkend pro muže Chlapi sobě se uskuteční ve Vysokých Žibřidovicích (bývalá fara) od pátku 14. října do neděle 16. října 2022. Je přislíbena účast jednoho z kněží hejčínské farnosti. Bližší informace budou včas oznámeny. Rezervujte si již nyní tento termín. V případě zájmu pak kontaktujte Jiřího Hubičku, tel. 736 458 520.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lektorům Božího slova doporučujeme navštívit webové stránky kultura slova, kde mj. naleznete dvě přednášky P. Petra Chalupy na témata Liturgický rok pro život křesana a Liturgický rok v textech Písma.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: P. Gorazd Cetkovský, David Coufal, Vojtěch Černý, Oldřich Chytilík, P. Melichar Markusek, Helena Mikušková, Lenka Nejeschlebová, sr. Klára OSU a Jana Werdichová.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy ekonomické rady hejčínské farnosti jsou: P. Gorazd Cetkovský, Vojtěch Ćerný, František Dvořák, Richard Klimčák, Zdeněk Kubíček, Jan Mléčka.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.