Aktuality


SLEDUJTE AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB - VIZ OHLÁŠKY.


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1. svatojakubská pou do Drahanovic (30. 7. 2022) zde.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mimořádná pomoc – oblečení zde.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nabídka pastorační rady v nelehké době zde.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


Farní OHLÁŠKY – Hejčín
Farní knihovna
Živý růženec – druhé pololetí 2022
Bohoslužby v Olomouci


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE:
Pravidelné bohoslužby nebudou od pondělí 18. července do soboty 23. července 2022 (dovolená komunity) a od pondělí 22. srpna do soboty 27. srpna 2022 (exercicie bratří karmelitánů).
Mimořádně bude mše svatá v úterý 9. srpna 2022 v 17.30 hodin – oslavíme svátek bosé karmelitky sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edity Steinové).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Každý pátek po skončení večerní mše svaté je v hejčínském kostele příležitost do 21 hodin k tiché adoraci, kromě pátku 22. července a 26. srpna 2022. V pátek 15. července 2022 a 19. srpna 2022 od 20.15 hodin budou do adorace vkládány modlitby za farnost.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úmysly mší svatých v Hejčíně do konce roku 2022 je možné zapisovat v sakristii kostela, nejlépe po mši svaté.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mše svatá za dobrodince opravy hejčínských varhan bude ve středu 13. července 2022 v 17.30 hodin a v sobotu 20. srpna 2022 v 8 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V sobotu 16. července 2022 je slavnost Panny Marie Karmelské. Bezprostředně po mši svaté bude možnost přijmout škapulíř Panny Marie Karmelské. Zájemci a se předem ohlásí P. Gorazdovi na farní e-mailovou adresu faolomouc-hejcin@ado.cz nebo na jeho telefon 775 970 462. Modleme se zvláště v tento den za rozvoj karmelitánského řádu i za jeho konkrétní potřeby.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V neděli 17. července a v neděli 21. srpna 2022 proběhne při bohoslužbách farní spoření.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Letošní cyklopou se bude konat od pátku 22. do úterý 26. července 2022 po trase: Olomouc – Písařov – Hora Matky Boží u Králík – Klášterec nad Orlicí (Anička Tomanová) – Neratov – Koclířov – Olomouc. Bližší informace a přihlášky: Jiří Hubička, tel. 736 458 520.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Neděle 24. července 2022 je Světovým dnem prarodičů a seniorů.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V pondělí 25. července 2022 slaví narozeniny olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Nuzík (56 let). Pamatujme na něho v modlitbě.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Letní příměstský tábor v hejčínské farnosti pro děti od 7 do 13 let se uskuteční v týdnu od 1. do 5. srpna 2022. Přihlášky jsou v kostele vzadu na stolečku. Prosíme rodiče o jejich vyplnění a odevzdání v sakristii nebo na faře – do poštovní schránky. K přihlášení na tábor můžete použít také e-mail: farni.tabor.hejcin@seznam.cz.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 4. srpna 2022, další pak ve čtvrtek 8. září 2022 (výjimečně až ve čtvrtek po prvním pátku v měsíci).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Celostátní setkání mládeže (pro mladé lidi od 16 do 26 let) se koná od 9. do 14. srpna 2022 v Hradci Králové. Více informací najdete zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ve středu 17. srpna 2022 v 17.30 hodin bude mše svatá v Hejčíně obětována za zemřelého P. Aloise Juráně, O.Carm. († 17. srpna 2011).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na pondělí 22. srpna 2022 připadá Mezinárodní den obětí náboženského násilí.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcidiecézní pou rodin na Svatém Hostýně se koná v sobotu 27. srpna 2022. Podrobnější informace najdete zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V sobotu 27. srpna 2022 složí v poutním kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří věčné řeholní sliby br. Dominik Norbert Smeja, O.Carm.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ve čtvrtek 1. září 2022 je Světový den modliteb za péči o stvoření.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V neděli 4. září 2022 při mši svaté v 10 hodin v Hejčíně bude žehnání školních tašek, požehnání školákům a pedagogům.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Víkend pro muže Chlapi sobě se uskuteční ve Vysokých Žibřidovicích (bývalá fara) od pátku 14. října do neděle 16. října 2022. Pojede s námi P. Gorazd, který zvolil téma víkendu: Přátelství. Přihlášky a případné dotazy: Jiří Hubička, tel. 736 458 520.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lektorům Božího slova doporučujeme navštívit webové stránky kultura slova, kde mj. naleznete dvě přednášky P. Petra Chalupy na témata Liturgický rok pro život křesana a Liturgický rok v textech Písma.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: P. Gorazd Cetkovský, David Coufal, Vojtěch Černý, Oldřich Chytilík, P. Melichar Markusek, Helena Mikušková, Lenka Nejeschlebová, sr. Klára OSU a Jana Werdichová.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy ekonomické rady hejčínské farnosti jsou: P. Gorazd Cetkovský, Vojtěch Ćerný, František Dvořák, Richard Klimčák, Zdeněk Kubíček, Jan Mléčka.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.