Aktuality


Farní OHLÁŠKY - Hejčín
Velikonoce 2019 – bohoslužby
Výuka náboženství

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pravidelné adorace v pátek po mši svaté do 21 hodin budou od Velikonoc 2019 opět bývat v kapli Panny Marie.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úmysly mší svatých na první pololetí roku 2019 je možné zapisovat v sakristii kostela, nejlépe po mši svaté. K životu katolické rodiny tradičně patří výroční mše svatá za zemřelé příbuzné, na kterou, kdo z rodiny může, přijde. A samozřejmě lze tímto způsobem prosit i za aktuální záležitosti – nejen ve vlastních rodinách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek se od dubna 2019 přesouvají na jiný den v týdnu. Budou bývat v úterý od 18.30 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela, případně v kapli Panny Marie. Další informace Vám může podat Saša Štastná, tel. 723 606 605.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na opravu hejčínských varhan z cílové částky 3,522.570 Kč je vybráno již 1,430.690 Kč (stav k 25. 3. 2019). Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! Za všechny dárce je sloužena jednou za měsíc mše svatá. Je možné adoptovat konkrétní píšťaly. Rádi na požádání vystavíme potvrzení o daru, kterým se snižuje daňový základ, z něhož se vypočítává 15% daň z příjmu. Tzn. z výše daru 1 000 Kč se vrátí na daních 15 %, tj. 150 Kč. Připomínáme, že je možné podpořit opravu hejčínských varhan také nákupem v e-shopech, aniž by vás to stálo korunu navíc. Podrobnosti o opravě varhan najdete zde. Za všechny dárce je sloužena jednou za měsíc mše svatá.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro postní období přípravy na Velikonoce s názvem „Postní kapky“. Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžete každý den dostat krátké inspirace k zamyšlení. Více najdete zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Přehled bohoslužeb ve Svatém týdnu a o Velikonocích 2019 najdete zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na Zelený čtvrtek (18. dubna 2019) bude v 9.30 hodin v katedrále sv. Václava mše svatá se svěcením olejů (missa chrismatis). S otcem arcibiskupem ji koncelebrují pokud možno všichni kněží a obnovují své kněžské závazky. Křižmo, posvěcené při této mši svaté, bude použito také při biřmování v naší farnosti 19. května 2019.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na Velký pátek (19. dubna 2019) bude v hejčínském kostele ve 14.30 hodin společná modlitba křížové cesty. Velký pátek je dnem přísného postu. Půst zdrženlivosti od masa zavazuje od 14 let, půst újmy (možnost najíst se jedenkrát za den dosyta) zavazuje od 18 do 60 let.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na Velký pátek a na Bílou sobotu (20. dubna 2019) bude možné finančně podpořit křesťany ve Svaté zemi. Pokladnička bude umístěna u Božího hrobu v kapli Panny Marie.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Kdo by měl zájem o odvoz na velikonoční vigilii a pak zpět domů, prosíme, napište se na arch papíru v kostele nebo napište na farní e-mail: faolomouc-hejcin@ado.cz. Prosíme ochotné řidiče, kteří by takto posloužili, aby se přihlásili. Děkujeme.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v neděli 21. dubna 2019 bude mše svatá v 7 a v 10 hodin. Při bohoslužbách proběhne sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář a také budou tradičně požehnány pokrmy.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Národní pochod pro život a rodinu se koná v Praze v sobotu 27. dubna 2019. Pořadatelé letos prosí o předběžné přihlášení se předem (odhlásit se není problém). Bližší informace najdete zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Druhá neděle velikonoční (28. dubna 2019) je ustanovena jako neděle Božího milosrdenství. Přípravná novéna začíná na Velký pátek a končí v neděli Božího milosrdenství. O neděli Božího milosrdenství je pak možné získat plnomocné odpustky. Proto se v tento den bude přede mší svatou modlit kromě růžence také korunka k Božímu milosrdenství. Modlitba růžence začne v 9.25 hodin a modlitba korunky v 9.50 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Májové pobožnosti budou v květnu 2019 bezprostředně po každé mši svaté ve všední den. Pomodlíme se mariánské litanie.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ministrantský den se chystá ve středu 1. května 2019 od 8.30 hodin v Arcibiskupském semináři v Olomouci. Příští ministrantská schůzka v Hejčíně bude proto až 25. května 2019.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 2. května 2019, další pak ve čtvrtek 6. června 2019.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
U příležitosti svátku sv. Jana Sarkandra v sobotu 4. května 2019 jsme zváni otcem arcibiskupem na diecézní pouť ke hrobu tohoto světce. Mše svatá začíná v 10 hodin v katedrále. V tento den v Hejčíně mše svatá nebude.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 5. května 2019 v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání seniorů bude až v květnu – ve středu 15. května 2019 v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 18. května 2019 od 9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 17. května 2019 v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Uklidila by se část kostela a v sobotu zbytek. Prosíme o Vaši pomoc a děkujeme za ni.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Noc kostelů letos bude v pátek 24. května 2019 a jako již tradičně bude do ní zapojen i kostel v Hejčíně. V Horce nad Moravou letos Noc kostelů nebude.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
První svaté přijímání dětí v Hejčíně bude v neděli 16. června 2019 při mši svaté v 10 hodin. Prosíme rodiče dětí, které by měly k prvnímu svatému přijímání přistoupit, aby se ohlásili P. Gorazdovi.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Takzvaný farní guláš (setkání farnosti) proběhne v neděli 23. června 2019 po mši svaté v 10 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Letní příměstský tábor v hejčínské farnosti pro děti od 7 do 13 let se uskuteční v týdnu od 5. srpna 2019. Podrobnosti se teprve připravují.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farnost u katedrály sv. Václava srdečně zve všechny, kteří touží naslouchat Božímu slovu společně s druhými a chtějí, aby Boží slovo vstupovalo do jejich života, na setkání nad Božím slovem z nedělní liturgie. To se koná vždy ve čtvrtek v sále farního domu od 18.45 hodin, ulice Mlčochova 7. Společenství je otevřené a nezavazuje k pravidelné účasti.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek jsou v Křelově každé pondělí ve 20.30 hodin – 1x za 14 dnů na křelovské faře a 1x střídavě po rodinách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V kostele sv. Jiljí v Křelově jsou první a třetí neděli v měsíci ve 20.30 hodin modlitby otců.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: Vojtěch Černý, Jaroslav Franc, Dagmar Hubičková, Oldřich Chytilík, Marcela Koupilová, Ladislav Šnevajs, Veronika Vymětalová, Jana Werdichová.
Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.