Aktuality


SLEDUJTE AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB - VIZ OHLÁŠKY.


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nabídka pastorační rady v nelehké době zde.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


Farní příměstský tábor 2021
Farní OHLÁŠKY - Hejčín
Výuka náboženství 2020/2021
Živý růženec – první pololetí 2021

Bohoslužby v Olomouci


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pravidelné adorace, které bývají v pátek po mši svaté do 21 hodin, jsou nyní v kostele, stejně jako všechny bohoslužby.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Od 2. do 6. srpna 2021 proběhne, pokud to situace dovolí, farní příměstský tábor pro děti ve věku od 7 do 13 let. Děti můžete přihlásit pomocí papírových přihlášek, které se nachází vzadu v kostele, nebo nám napište na e-mail: farni.tabor.hejcin@seznam.cz, že byste měli zájem své děti přihlásit. Pokud máte nějaké dotazy, směřujte je prosím také na tento e-mail. Těšíme se na společné zážitky. Táborový tým
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
K opravě hejčínských varhan:
Co je nového:
Na konci října 2020 jsme Vás informovali, že by bylo ideální, kdyby výše vybraných darů dosáhla 2.580.000 Kč. Tehdy bylo vybráno 2.411.566 Kč, sbírky (ani bohoslužby) se nekonaly a dary téměř ustaly… Nyní před koncem roku opět dary od Vás přicházejí a k 20. 12. 2020 je vybráno 2.514.612 Kč, což činí 68 % z celkové částky a již 97 % z oné cílové částky 2.580.000 Kč. Pán Bůh Vám odplať Vaši štědrost!
Podrobnější informace (které nejsou nové): V průběhu prací celková cena opravy vyrostla na 3.711.044 Kč. Farnost varhanářům provedené práce platila průběžně, jednak z peněz, které darovali dárci přímo na tento účel, jednak z jiných svých prostředků (z předtím již nashromážděných úspor a z průběžných přírůstků v hospodaření farnosti). Od 25. 10. 2020 je zaplaceno již 3.021.044 Kč, zbývá zaplatit 690.000 Kč. Fakturu na tuto částku dostaneme na začátku roku 2021. Na konci září jsme si spočítali, že kdyby celková výše vybraných darů dosáhla 2.580.000 Kč, pak by shromážděné dary uhradily asi 70 % celkové ceny opravy a zbylých 30 % by bylo pokryto úsporami farnosti. A byli bychom schopni zaplatit onu zmíněnou poslední fakturu, aniž bychom si museli půjčovat.
Přispět lze darem v hotovosti nebo převodem na účet farnosti: 158624892/0300. Stále ještě je také možnost adoptovat konkrétní píšťalu.
Další informace o opravě najdete zde.
Pán Bůh odplať všem dárcům svým požehnáním!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: David Coufal, Vojtěch Černý, Oldřich Chytilík, Helena Mikušková, Veronika Vymětalová a Jana Werdichová.
Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.