Aktuality


Farní OHLÁŠKY - Hejčín
Výuka náboženství

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pravidelné adorace, které bývají v pátek po mši svaté do 21 hodin v kapli Panny Marie, jsou v zimním období přesunuty do místnosti nad sakristií hejčínského kostela.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úmysly mší svatých na první pololetí roku 2019 je možné zapisovat v sakristii kostela, nejlépe po mši svaté. K životu katolické rodiny tradičně patří výroční mše svatá za zemřelé příbuzné, na kterou, kdo z rodiny může, přijde. A samozřejmě lze tímto způsobem prosit i za aktuální záležitosti – nejen ve vlastních rodinách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek probíhají každou středu od 18.30 do 19.15 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela. Setkání jsou otevřená i dalším maminkám. Bližší informace vám může poskytnout Saša Šastná, tel. 723 606 605.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Společenství mládeže se schází v neděli od 19.15 do 20.30 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na opravu hejčínských varhan z cílové částky 3,522.570 Kč je vybráno již 1,240.200 Kč (stav k 6. 1. 2019). Všem dárcům upřímné Pán Bůh zapla! Za všechny dárce je sloužena jednou za měsíc mše svatá. Nejbližší termín mše svaté je ve čtvrtek 17. ledna 2019 v 17.30 hodin. Je možné adoptovat konkrétní p횝aly. Rádi na požádání vystavíme potvrzení o daru, kterým se snižuje daňový základ, z něhož se vypočítává 15% daň z příjmu. Tzn. z výše daru 1 000 Kč se vrátí na daních 15 %, tj. 150 Kč. Připomínáme, že je možné podpořit opravu hejčínských varhan také nákupem v e-shopech, aniž by vás to stálo korunu navíc. Podrobnosti o opravě varhan najdete zde. Za všechny dárce je sloužena jednou za měsíc mše svatá.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Výtěžek z prodeje benefičních adventních věnců v prosinci 2018 činil 5.050 Kč. Peníze byly odeslány na podporu sirotčince v Ulanbátáru (Mongolsko).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V roce 2018 bylo během čtvrtletních sbírek Krajíce chleba pro chudé vybráno v hejčínské farnosti celkem 21.340 Kč a zhruba 100 kg potravin. Za potřebné v Olomouci moc děkujeme!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání seniorů proběhne ve čtvrtek 17. ledna 2019 v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Od pátku 18. ledna do pátku 25. ledna 2019 je Týden modliteb za jednotu křesanů. Modleme se na tento důležitý úmysl církve. Program společných modliteb v Olomouci naleznete uvnitř zpravodaje.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 19. ledna 2019 od 9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 18. ledna 2019 v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Uklidila by se část kostela a v sobotu zbytek. Prosíme o Vaši pomoc a děkujeme za ni.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Biskup Josef Hrdlička se v sobotu 19. ledna 2019 dožívá 77 let. Pamatujme na našeho emeritního pomocného biskupa v modlitbě.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sbírka na opravu varhan a farní spoření proběhnou v neděli 20. ledna 2019.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mše svatá více zaměřená na děti bude v neděli 20. ledna 2019 v Horce i v Hejčíně (mše svatá v 10 hodin).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ministrantská schůzka bude v Hejčíně v sobotu 26. ledna 2019 od 9 hodin v sakristii. Povede ji bratr Dominik.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 31. ledna 2019, další pak ve čtvrtek 7. března 2019.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Při mši svaté o svátku Uvedení Páně do chrámu (sobota 2. února 2019) bude průvod se svícemi, které jsou před průvodem požehnány (je vhodné přinést si své svíce). Tradičně se tyto svíce zapalovaly v čase nějaké tísně či nebezpečí (např. při bouřce), kdy se lidé modlili ke Kristu, aby byl světlem i v nastalé situaci. Proto se lidově nazývá tento svátek Hromnice. Tento den je také Dnem zasvěceného života, a tedy i modliteb za všechny, kdo se zasvětili Bohu.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
O památce sv. Blažeje, v neděli 3. února 2019, se bude na konci mše svaté udělovat svatoblažejské požehnání.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 3. února 2019 v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Další setkání pak bude v neděli 3. března 2019.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Duchovní obnova farnosti proběhne tentokrát zde v Hejčíně o víkendu 15.–17. března 2019. Bude nás při ní doprovázet otec Petr Havlíček, jezuita.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farnost u katedrály sv. Václava srdečně zve všechny, kteří touží naslouchat Božímu slovu společně s druhými a chtějí, aby Boží slovo vstupovalo do jejich života, na setkání nad Božím slovem z nedělní liturgie. To se koná vždy ve čtvrtek v sále farního domu od 18.45 hodin, ulice Mlčochova 7. Společenství je otevřené a nezavazuje k pravidelné účasti.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek jsou v Křelově každé pondělí ve 20.30 hodin – 1x za 14 dnů na křelovské faře a 1x střídavě po rodinách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V kostele sv. Jiljí v Křelově jsou první a třetí neděli v měsíci ve 20.30 hodin modlitby otců.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: Vojtěch Černý, Jaroslav Franc, Dagmar Hubičková, Oldřich Chytilík, Marcela Koupilová, Ladislav Šnevajs, Veronika Vymětalová, Jana Werdichová.

Probíhající obnovu výmalby podpořili:

   
Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.