Aktuality


Farní OHLÁŠKY - Hejčín
Výuka náboženství
Duchovní obnova farnosti 2016
Program

Přednášky ke stažení
(bude doplňováno postupně)
Pátek - kázáníPatek_kazani.mp3
Pátek - 19.00Patek_19.00.mp3
Sobota - 9.30Sobota_9.30.mp3
Sobota - 15.15Sobota_15.15.mp3
Sobota - kázáníSobota_kazani.mp3
Neděle - kázáníNedele_kazani.mp3•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: Mše svatá v Hejčíně nebude v sobotu 17. února 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Společenství mládeže (15–17 let) se schází každou středu v 18.30 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pravidelné adorace, které bývají v pátek po mši svaté do 21 hodin v kapli Panny Marie, jsou v zimním období přesunuty do místnosti nad sakristií. V pátek 16. února 2018 adorace nebude – z důvodu konání duchovní obnovy farnosti.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na opravu hejčínských varhan je vybráno již 454.183 Kč (stav k 4. 2. 2018). Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! Je možné adoptovat konkrétní píšťaly. Rádi na požádání vystavíme potvrzení o daru, kterým se snižuje daňový základ, z něhož se vypočítává 15% daň z příjmu. Tzn. z výše daru 1 000 Kč se vrátí na daních 15 %, tj. 150 Kč. Připomínáme, že je možné podpořit opravu hejčínských varhan také nákupem v e-shopech, aniž by vás to stálo korunu navíc. Podrobnosti o opravě varhan najdete zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Výsledky Tříkrálové sbírky najdete na zde. V olomouckém děkanátu se vybrala rekordní částka 1,650.184 Kč. Výtěžek tak převýšil loňskou sumu o 213.150 Kč. Koledníci z farnosti Olomouc-Hejčín vykoledovali rekordní částku 64.937 Kč, v Horce nad Moravou 37.362 Kč a v Křelově 30.747 Kč.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na neděli 11. února 2018 připadá Světový den nemocných. Nezapomeňme v modlitbách také na naše nemocné.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Popeleční středa a začátek postní doby připadá letos na středu 14. února. Při mši svaté, která bude v kostele v 17.30 hodin, se bude udělovat popelec. Tento den (podobně jako Velký pátek) je dnem přísného postu. Půst zdrženlivosti od masa zavazuje od 14 let, půst újmy (možnost najíst se jedenkrát za den dosyta) zavazuje od 18 do 60 let.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Společná modlitba křížové cesty v hejčínském kostele bude o postních nedělích v 17.30 hodin, v Horce nad Moravou v 15 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V době postní budou opět v kostele k dispozici schránky pro Postní almužnu, do kterých můžete střádat svoji postní almužnu. Schránky budou vybrány v kostele na Květnou neděli. Více informací naleznete na přiloženém letáku u schránek.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V neděli 18. února 2018 se uskuteční při bohoslužbách farní spoření a sbírka na opravu varhan.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 20. února 2018 v 19.30 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání seniorů proběhne ve čtvrtek 22. února 2018 v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 24. února 2018 od 9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 23. února 2018 v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Uklidila by se část kostela a v sobotu zbytek. Prosíme o pomoc všechny, kdo mohou přiložit ruku k dílu. Děkujeme. Další úklid kostela bude v sobotu 24. března a 21. dubna 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sbírka Haléř sv. Petra se koná v neděli 25. února 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Přihlašování na JUMP 2018 probíhá od středy 28. února 2018 od 20 hodin do středy 7. března 2018 do 20 hodin. Přihlásit se lze na zde. JUMP je tábor s duchovním obsahem pro mladé od 15 do 23 let organizovaný v klášteře karmelitánů v Kostelním Vydří.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 1. března 2018, další pak mimořádně v pátek 6. dubna 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V pátek 2. března 2018 je 71. výročí úmrtí arcibiskupa Prečana. Po večerní mši svaté v den jeho úmrtí a také v neděli 4. března 2018 po mši svaté v 7 a v 10 hodin bude umožněn přístup do krypty za účelem osobní modlitby u jeho hrobu.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 4. března 2018 v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Další setkání bude v neděli 8. dubna 2018 v 19 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete uvnitř zářijového Hejčínského oka a v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Je možné zapsat si na první pololetí roku 2018 úmysly mší svatých za vaše zemřelé i za konkrétní potřeby nás, kteří putujeme pozemským životem. Církev věří, že každá mše svatá je za všechny lidi, živé i zemřelé, přesto od prvních století prosila za konkrétní úmysly.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek jsou v Křelově každé pondělí ve 20.30 hodin – 1x za 14 dnů na křelovské faře a 1x střídavě po rodinách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V kostele sv. Jiljí v Křelově jsou první a třetí neděli v měsíci ve 20.30 hodin modlitby otců.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: Vojtěch Černý, Jaroslav Franc, Dagmar Hubičková, Oldřich Chytilík, Marcela Koupilová, Ladislav Šnevajs, Veronika Vymětalová, Jana Werdichová.

Probíhající obnovu výmalby podpořili:

   
Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.