Aktuality


SLEDUJTE AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB - VIZ OHLÁŠKY.


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nabídka pastorační rady v nelehké době zde.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


Bohoslužby od 27. 12. 2020 - aktuálně
Farní OHLÁŠKY - Hejčín
P. Gorazd - myšlenky sv. Cypriána o smrtelnosti
Výuka náboženství 2020/2021
Živý růženec – první pololetí 2021


Bohoslužby v Olomouci


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
O postních nedělích 2021 bude v hejčínském kostele v 17.30 hodin společná modlitba křížové cesty.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vzadu v hejčínském kostele najdete krabičky, do kterých opět můžete doma odkládat tzv. Postní almužnu. Více informací je na přiložených letáčcích a na plakátku na nástěnce. Pokud víte o někom, kdo by se zapojil také, ale do kostela nechodí, krabičku mu vezměte.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Exercicie pro dobu postní s texty svaté Terezie z Ávily, připravené (v češtině) bosými karmelitány v Rakousku, najdete zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pravidelné adorace, které bývají v pátek po mši svaté do 20 hodin, jsou nyní v kostele, stejně jako všechny bohoslužby.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
K opravě hejčínských varhan:
Co je nového:
Na konci října 2020 jsme Vás informovali, že by bylo ideální, kdyby výše vybraných darů dosáhla 2.580.000 Kč. Tehdy bylo vybráno 2.411.566 Kč, sbírky (ani bohoslužby) se nekonaly a dary téměř ustaly… Nyní před koncem roku opět dary od Vás přicházejí a k 20. 12. 2020 je vybráno 2.514.612 Kč, což činí 68 % z celkové částky a již 97 % z oné cílové částky 2.580.000 Kč. Pán Bůh Vám odplať Vaši štědrost!
Podrobnější informace (které nejsou nové): V průběhu prací celková cena opravy vyrostla na 3.711.044 Kč. Farnost varhanářům provedené práce platila průběžně, jednak z peněz, které darovali dárci přímo na tento účel, jednak z jiných svých prostředků (z předtím již nashromážděných úspor a z průběžných přírůstků v hospodaření farnosti). Od 25. 10. 2020 je zaplaceno již 3.021.044 Kč, zbývá zaplatit 690.000 Kč. Fakturu na tuto částku dostaneme na začátku roku 2021. Na konci září jsme si spočítali, že kdyby celková výše vybraných darů dosáhla 2.580.000 Kč, pak by shromážděné dary uhradily asi 70 % celkové ceny opravy a zbylých 30 % by bylo pokryto úsporami farnosti. A byli bychom schopni zaplatit onu zmíněnou poslední fakturu, aniž bychom si museli půjčovat.
Přispět lze darem v hotovosti nebo převodem na účet farnosti: 158624892/0300. Stále ještě je také možnost adoptovat konkrétní píšťalu.
Další informace o opravě najdete zde.
Pán Bůh odplať všem dárcům svým požehnáním!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: David Coufal, Vojtěch Černý, Oldřich Chytilík, Helena Mikušková, Veronika Vymětalová a Jana Werdichová.
Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.