Aktuality


Farní OHLÁŠKY - Hejčín
Výuka náboženství
Duchovní obnova farnosti 2016
Program

Přednášky ke stažení
(bude doplňováno postupně)
Pátek - kázáníPatek_kazani.mp3
Pátek - 19.00Patek_19.00.mp3
Sobota - 9.30Sobota_9.30.mp3
Sobota - 15.15Sobota_15.15.mp3
Sobota - kázáníSobota_kazani.mp3
Neděle - kázáníNedele_kazani.mp3•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: Pravidelné mše svaté nebudou od pondělí 27. srpna do soboty 1. září 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Každý pátek po skončení večerní mše svaté do 21 hodin je příležitost k tiché adoraci v kapli Panny Marie, kromě pátku 31. srpna 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V sakristii hejčínského kostela je rozpis na zpívání žalmu a ordinária během prázdnin při nedělní mši svaté v 10 hodin. Prosíme zpěváky, aby se napsali k této službě. Děkujeme.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na opravu hejčínských varhan je vybráno již 874.601 Kč (stav k 5. 7. 2018). Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! Je možné adoptovat konkrétní píšťaly. Rádi na požádání vystavíme potvrzení o daru, kterým se snižuje daňový základ, z něhož se vypočítává 15% daň z příjmu. Tzn. z výše daru 1 000 Kč se vrátí na daních 15 %, tj. 150 Kč. Připomínáme, že je možné podpořit opravu hejčínských varhan také nákupem v e-shopech, aniž by vás to stálo korunu navíc. Podrobnosti o opravě varhan najdete zde. Za všechny dárce je sloužena jednou za měsíc mše svatá – nejbližší termín je v pátek 10. srpna 2018 v 17.30 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farní spoření a sbírka na opravu varhan bude v neděli 15. července 2018 a v neděli 19. srpna 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na pondělí 16. července 2018 připadá svátek Panny Marie Karmelské. Mše svatá v 17.30 hodin bude v kostele.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bratři karmelitáni zvou na duchovní obnovu Čas pro Boha, která se koná v klášteře karmelitánů v Kostelním Vydří ve dnech 23. až 27. července 2018. Duchovní obnova je určena pro muže ve věku 18 až 40 let, kteří zvažují duchovní povolání. Přihlášky a informace u otce Mariana (marian@karmel.cz) do 13. července 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 28. července 2018 od 9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 27. července 2018 v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Uklidila by se část kostela a v sobotu zbytek. Další úklid proběhne v sobotu 25. srpna 2018 od 9 hodin a komu to vyhovuje více, může přijít již v pátek 24. srpna 2018 v 18.15 hodin. Prosíme o pomoc všechny, kdo mohou přiložit ruku k dílu. Děkujeme.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Návštěva nemocných se uskuteční mimořádně v úterý 31. července 2018 a pak ve čtvrtek 6. září 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Letní příměstský tábor pro děti od 7 do 13 let se uskuteční od 6. do 10. srpna 2018 v hejčínské farnosti. Přihlášky s informacemi najdete v kostele. Kapacita tábora je omezena počtem 20 dětí. Ještě jsou volná místa. Neváhejte a co nejdříve děti přihlaste.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Během léta 2018 proběhne poslední etapa výmalby hejčínského kostela. Zbývá zrestaurovat výmalbu stropu předsíně kostela. Protože se jedná o uzavřený prostor, nemělo by se prášit do kostela a neměla by být zvýšená potřeba úklidu kostela před nedělní bohoslužbou. V předsíni kostela bude jen omezenější prostor pohybu. Dbejte proto, prosíme, zvýšené opatrnosti, zvláště budete-li s dětmi. Děkujeme za pochopení.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ve středu 29. srpna 2018 olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner oslaví své 70. narozeniny, za které bude děkovat při mši svaté v katedrále v sobotu 1. září 2018 v 10.30 hodin. Pamatujme na něho ve svých modlitbách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sobota 1. září 2018 je Dnem modliteb za péči o stvoření. Můžeme se v tomto modlitebním úmyslu spojit s celou církví.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V neděli 2. září 2018 při mši svaté v 10 hodin bude žehnání školních tašek, dětí školou povinných a pedagogů.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Je možné zapsat si do konce roku 2018 úmysly mší svatých za vaše zemřelé i za konkrétní potřeby nás, kteří putujeme pozemským životem. Církev věří, že každá mše svatá je za všechny lidi, živé i zemřelé, přesto od prvních století prosila za konkrétní úmysly.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farnost u katedrály sv. Václava srdečně zve všechny, kteří touží naslouchat Božímu slovu společně s druhými a chtějí, aby Boží slovo vstupovalo do jejich života, na setkání nad Božím slovem z nedělní liturgie. To se koná vždy ve čtvrtek v sále farního domu od 18.45 hodin, ulice Mlčochova 7. Společenství je otevřené a nezavazuje k pravidelné účasti.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete uvnitř zářijového Hejčínského oka a v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek jsou v Křelově každé pondělí ve 20.30 hodin – 1x za 14 dnů na křelovské faře a 1x střídavě po rodinách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V kostele sv. Jiljí v Křelově jsou první a třetí neděli v měsíci ve 20.30 hodin modlitby otců.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: Vojtěch Černý, Jaroslav Franc, Dagmar Hubičková, Oldřich Chytilík, Marcela Koupilová, Ladislav Šnevajs, Veronika Vymětalová, Jana Werdichová.

Probíhající obnovu výmalby podpořili:

   
Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.