Aktuality


Farní OHLÁŠKY - Hejčín
1150. výročí smrti sv. Cyrila (14. 2. 2019)
Výuka náboženství

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pravidelné adorace, které bývají v pátek po mši svaté do 21 hodin v kapli Panny Marie, jsou v zimním období přesunuty do místnosti nad sakristií hejčínského kostela.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úmysly mší svatých na první pololetí roku 2019 je možné zapisovat v sakristii kostela, nejlépe po mši svaté. K životu katolické rodiny tradičně patří výroční mše svatá za zemřelé příbuzné, na kterou, kdo z rodiny může, přijde. A samozřejmě lze tímto způsobem prosit i za aktuální záležitosti – nejen ve vlastních rodinách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek probíhají každou středu od 18.30 do 19.15 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela. Setkání jsou otevřená i dalším maminkám. Bližší informace vám může poskytnout Saša Šťastná, tel. 723 606 605.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Společenství mládeže se schází v neděli od 19.15 do 20.30 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na opravu hejčínských varhan z cílové částky 3,522.570 Kč je vybráno již 1,268.285 Kč (stav k 25. 1. 2019). Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! Za všechny dárce je sloužena jednou za měsíc mše svatá. Nejbližší termín mše svaté je ve středu 6. února 2019 v 17.30 hodin. Je možné adoptovat konkrétní píšťaly. Rádi na požádání vystavíme potvrzení o daru, kterým se snižuje daňový základ, z něhož se vypočítává 15% daň z příjmu. Tzn. z výše daru 1 000 Kč se vrátí na daních 15 %, tj. 150 Kč. Připomínáme, že je možné podpořit opravu hejčínských varhan také nákupem v e-shopech, aniž by vás to stálo korunu navíc. Podrobnosti o opravě varhan najdete zde. Za všechny dárce je sloužena jednou za měsíc mše svatá.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Výsledky Tříkrálové sbírky 2019 najdete zde. Charita Olomouc děkuje všem za štědrost a důvěru. Na území olomouckého děkanátu bylo na potřeby chudých darováno celkem 1,823.628 Kč. Výtěžek tak převýšil loňskou sumu o 173.444 Kč. Koledníci z farnosti Olomouc-Hejčín vykoledovali 64.938 Kč, v Horce nad Moravou 36.948 Kč a v Křelově 34.877 Kč.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V pondělí 11. února 2019 je Světový den nemocných. Je to výzva k prosebným modlitbám za nemocné a jejich ošetřovatele.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání seniorů proběhne mimořádně ve středu 13. února 2019 v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ve čtvrtek 14. února 2019 si připomeneme 1150. výročí smrti svatého Cyrila, patrona hejčínského kostela. Duchovní slavení tohoto jubilea pro nás může být vydatným zdrojem milosti. Mše svatá v 17.30 hodin bude v kostele, bude sloužena ve staroslověnštině a obětována na tento úmysl: Za mravní a duchovní obnovu našeho národa. Celý program oslav najdete zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V sobotu 16. února 2019 oslaví své narozeniny olomoucký pomocný biskup Mons. Antonín Basler (63 let). Vzpomeňme na něho ve svých modlitbách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sbírka na opravu varhan a farní spoření proběhnou v neděli 17. února 2019.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 19. února 2019 v 19.30 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ministrantská schůzka bude v Hejčíně v sobotu 23. února 2019 od 9 hodin v sakristii. Povede ji bratr Dominik.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sbírka Haléř sv. Petra se koná v neděli 24. února 2019.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mše svatá více zaměřená na děti bude v neděli 24. února 2019 v Horce i v Hejčíně (mše svatá v 10 hodin).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Přihlašování na JUMP 2019 je možné od středy 27. února 2019 od 20 hodin do středy 6. března 2019 do 20 hodin. Přihlásit se lze zde. JUMP je tábor s duchovním obsahem pro mladé od 15 do 23 let, pořádaný v klášteře karmelitánů v Kostelním Vydří.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V sobotu 2. března 2019 je 72. výročí úmrtí arcibiskupa Prečana. Po ranní mši svaté v den jeho úmrtí a také v neděli 3. března 2019 po mši svaté v 7 a v 10 hodin bude umožněn přístup do krypty za účelem osobní modlitby u jeho hrobu.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 2. března 2019 od 9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 1. března 2019 v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Uklidila by se část kostela a v sobotu zbytek. Prosíme o Vaši pomoc a děkujeme za ni.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hejčínská farnost se připojila k organizátorům Lidového bálu, který pořádají křesťanské organizace v Olomouci. Ples se koná v sobotu 2. března 2019 v pavilonu A Výstaviště Flora. Vstupenky lze získat zde nebo se můžete napsat na papír vzadu v kostele – a farnost by měla svůj stůl. Ceny vstupenek: 350 Kč dospělí a 200 Kč studenti.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 3. března 2019 v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Další setkání pak bude v neděli 7. dubna 2019.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 7. března 2019, další pak ve čtvrtek 4. dubna 2019.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Letošní duchovní obnova farnosti v postní době nebude spojena s výjezdem na Svatý Hostýn ani jinam, ale po poradě v pastorační radě farnosti jsme se rozhodli ji uspořádat doma, aby se obnovy mohli účastnit i ti, kdo z nějakého důvodu z Hejčína na více dní nemohou odjet. Obnova začne ve čtvrtek 14. března 2019 mší svatou v 17.30 hodin a skončí v neděli 17. března 2019 mší svatou v 10 hodin. Duchovní obnovu povede jezuita P. Petr Havlíček.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farnost u katedrály sv. Václava srdečně zve všechny, kteří touží naslouchat Božímu slovu společně s druhými a chtějí, aby Boží slovo vstupovalo do jejich života, na setkání nad Božím slovem z nedělní liturgie. To se koná vždy ve čtvrtek v sále farního domu od 18.45 hodin, ulice Mlčochova 7. Společenství je otevřené a nezavazuje k pravidelné účasti.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek jsou v Křelově každé pondělí ve 20.30 hodin – 1x za 14 dnů na křelovské faře a 1x střídavě po rodinách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V kostele sv. Jiljí v Křelově jsou první a třetí neděli v měsíci ve 20.30 hodin modlitby otců.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: Vojtěch Černý, Jaroslav Franc, Dagmar Hubičková, Oldřich Chytilík, Marcela Koupilová, Ladislav Šnevajs, Veronika Vymětalová, Jana Werdichová.

Probíhající obnovu výmalby podpořili:

   
Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.