Aktuality


Farní OHLÁŠKY - Hejčín
Uzávěrka Erenburgovy - jak se k nám dostanete
Výuka náboženství

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pravidelné adorace jsou každý pátek po mši svaté do 21 hodin v kapli Panny Marie.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úmysly mší svatých na druhé pololetí roku 2019 je možné zapisovat v sakristii kostela, nejlépe po mši svaté. K životu katolické rodiny tradičně patří výroční mše svatá za zemřelé příbuzné, na kterou, kdo z rodiny může, přijde. A samozřejmě lze tímto způsobem prosit i za aktuální záležitosti – nejen ve vlastních rodinách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek bývají v úterý od 18.30 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela, případně v kapli Panny Marie. Další informace Vám může podat Saša Štastná, tel. 723 606 605.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na opravu hejčínských varhan z cílové částky 3 522 570 Kč je vybráno již 1 668 588 Kč (stav k 30. 5. 2019). Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! Příští mše svatá za všechny dobrodince opravy varhan bude v pátek 14. června 2019 v 17.30 hodin. Je možné adoptovat konkrétní píšťaly. Rádi na požádání vystavíme potvrzení o daru, kterým se snižuje daňový základ, z něhož se vypočítává 15% daň z příjmu. Tzn. z výše daru 1 000 Kč se vrátí na daních 15 %, tj. 150 Kč. Připomínáme, že je možné podpořit opravu hejčínských varhan také nákupem v e-shopech, aniž by vás to stálo korunu navíc. Podrobnosti o opravě varhan najdete zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V neděli 9. června 2019 bude sbírka při bohoslužbách věnována na církevní školy v arcidiecézi.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 9. června 2019 v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 15. června 2019 od 9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 14. června 2019 v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Uklidila by se část kostela a v sobotu zbytek. Další úklid kostela bude v sobotu 13. července 2019. Prosíme o Vaši pomoc a děkujeme za ni.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
První svaté přijímání dětí v Hejčíně bude v neděli 16. června 2019 při mši svaté v 10 hodin. V tutéž neděli bude první svaté přijímání také v Horce nad Moravou v 8.20 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 18. června 2019 v 19.30 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání seniorů se uskuteční ve středu 19. června 2019 v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
O slavnosti Těla a Krve Páně ve čtvrtek 20. června 2019 nebude v hejčínském kostele mše svatá. Na pozvání otce arcibiskupa se připojíme ke slavení mší svatou v 17 hodin v chrámu sv. Mořice, po níž následuje průvod s Nejsvětější svátostí centrem města Olomouce.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V sobotu 22. června 2019 bude v katedrále při mši svaté v 9.30 hodin jáhenské svěcení a v sobotu 29. června kněžské svěcení.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V sobotu 22. června 2019 odpoledne od 16 hodin proběhne příprava farní zahrady na farní guláš.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farní spoření a sbírka na opravu varhan budou v neděli 23. června 2019. V tuto neděli se také uskuteční farní guláš po skončení mše svaté v 10 hodin. Nebude chybět tradiční soutěž o nejlepší buchtu. Vyplněný objednávkový lístek, který je k dispozici vzadu v kostele, odevzdejte prosím do neděle 16. června 2019. Věci do tomboly přinášejte průběžně, nejlépe po mši svaté. Mše svatá v 7 hodin v neděli 23. června 2019 bude.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oslava 265 let od posvěcení kostela v Horce proběhne v neděli 23. června 2019 při mši svaté a pak zvláštním programem v kostele od 16 hodin. Po hudebním úvodu a přivítání přítomných bude promítání o loňské opravě sanktusníkové věže a povídání o textech v ní nalezených. Od 17 hodin bude možnost zvolit si ze tří variant: prohlídka kostela a věže, posezení venku anebo program pro děti.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova letos připadá na pátek 28. června 2019. Mše svatá v 17.30 hodin bude v kostele. Je to den modliteb za posvěcení kněží: Přijďte se modlit za jejich posvěcení.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
O slavnosti apoštolů sv. Petra a Pavla v sobotu 29. června 2019 bude mše svatá v 8.00 hodin v kostele.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Potravinová sbírka Krajíc chleba pro chudé se uskuteční v neděli 30. června 2019. Pomoc může mít finanční i materiální podobu a výtěžek bude použit na zajištění jídla pro lidi bez domova v Olomouci. Sbírají se zejména potraviny na vaření polévek – luštěniny, cibule, brambory, polévkové koření, olej, sůl, ocet, pepř, těstoviny, rýže, mouka, vejce, zelenina (mrkev, celer, česnek apod.). Dále čaj, káva, cukr, sirup, paštiky a jiné konzervy.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Neděle 30. června 2019 je výročním dnem posvěcení olomoucké katedrály. V tento den při návštěvě katedrály lze získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pobožnost u kapličky Navštívení Panny Marie v Chomoutově se koná v neděli 30. června 2019 v 15 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek ve čtvrtek 4. července 2019 a ve čtvrtek 1. srpna 2019.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Zveme zájemce na cyklopouť z Olomouce na Svatou Horu u Příbrami ve dnech 14. až 18.(19.) července 2019. Mělo by s námi jet doprovodné vozidlo s nosičem kol. Bližší informace a přihlášky: Jiří Hubička, mobil: 736 458 520.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Letní příměstský tábor v hejčínské farnosti pro děti od 7 do 13 let se uskuteční v týdnu od 5. srpna 2019. Přihlášky si můžete vzít v kostele vzadu na stolku. Na podrobnosti ohledně tábora se můžete zeptat Dagmar Hubičkové.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Příští ministrantská schůzka v Hejčíně bude až po prázdninách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Letošní víkend pro muže Chlapi sobě se uskuteční v Moravském Berouně od pátku 11. října do neděle 13. října 2019. Hostit nás bude místní fara a duchovní správce farnosti P. Jiří Schreiber. Bude mít také připravené téma k povídání: Svátost smíření. Podmínky nebudou sice „bojové“, ale je třeba počítat s tím, že na faře je jen pět postelí, jinak se spí na zemi (fara je prostorná). Rezervujte si již nyní tento termín. V případě zájmu pak kontaktujte Jiřího Hubičku, tel. 736 458 520, e-mail: hubickovi@volny.cz.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farnost u katedrály sv. Václava srdečně zve všechny, kteří touží naslouchat Božímu slovu společně s druhými a chtějí, aby Boží slovo vstupovalo do jejich života, na setkání nad Božím slovem z nedělní liturgie. To se koná vždy ve čtvrtek v sále farního domu od 18.45 hodin, ulice Mlčochova 7. Společenství je otevřené a nezavazuje k pravidelné účasti.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek jsou v Křelově každé pondělí ve 20.30 hodin – 1x za 14 dnů na křelovské faře a 1x střídavě po rodinách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V kostele sv. Jiljí v Křelově jsou první a třetí neděli v měsíci ve 20.30 hodin modlitby otců.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: Vojtěch Černý, Dagmar Hubičková, Oldřich Chytilík, Marcela Koupilová, Ladislav Šnevajs, Veronika Vymětalová, Jana Werdichová.
Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.